Psykologipalvelut

Psykologi on ihmismielen ja käyttäytymisen asiantuntija. Psykologiset tutkimukset ovat yksi keskeisistä psykologin työmuodoista. Psykologisessa tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kognitiivisen suorituskyvyn ja psyykkisen tilanteen arvioinnissa.

Tutkimuksensa perusteella psykologi myös suosittelee tarvittavia kuntoutus- ja tukitoimenpiteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi neuvonta ja ohjaus, psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus tai kipukuntoutus.

Taysissa psykologit tapaavat potilaat yleensä poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Potilaat tulevat psykologin vastaanotolle lääkärin lähetteellä tai asiantuntijatyöryhmässä todetun arviointi- tai kuntoutustarpeen vuoksi.

Psykologien tehtäviin kuuluu psykologisten tutkimusten lisäksi potilaiden, omaisten ja erilaisten asiakasryhmien ohjausta, koulutusta ja neuvontaa. Asiakastyön lisäksi psykologit ovat laajasti mukana yliopistosairaalan opetus- ja kehittämistehtävissä. Suurella osalla psykologeista on psykologin koulutuksen lisäksi erikoispsykologitutkinto ja/tai psykoterapiakoulutus.

Vastuuhenkilöt

Johtava psykologi Petra Sainio, psykiatrian toimialue
Johtava psykologi Minna Wäljas, kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualue
Vastaava psykologi Riikka Kilpinen, neuroalat, kuulokeskus, foniatria
Vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, lastentaudit, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria
Aikuispsykiatria: vastaava psykologi Markus Nyrhinen
Kehitysvammapoliklinikka: vastaava psykologi Virpi Kangasmäki