Puheterapiapalvelut

Taysissa puheterapeutit tutkivat ja kuntouttavat lapsi- ja aikuispotilaita, joilla on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös lasten ja aikuisten suun motorisia toimintahäiriöitä ja syömis- ja nielemistoimintoja. Puheterapian tavoitteena on kohentaa, tukea ja ylläpitää potilaan kommunikaatiotaitoja, kommunikatiivista toimintakykyä sekä turvallista syömistä ja nielemistä.

Taysissa puheterapia liittyy muun muassa seuraavien potilasryhmien hoitoon:

Tutkimukset ja kuntoutus Taysissa

Taysissa puheterapeutit tapaavat potilaita poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Puheterapeutin vastaanotolle tarvitaan aina lääkärin lähete.

Erikoissairaanhoidon puheterapia sisältää:

  • Tutkimukset, diagnoosin selvittäminen yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa, työkykyarviot
  • Seuranta- tai kuntoutussuunnitelman tekeminen perusterveydenhuoltoon tai Kelalle
  • Potilaan, omaisten ja lähiympäristön ohjaaminen puheen, kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksista, niiden kuntouttamisesta sekä nielemisen kompensaatiokeinoista
  • Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnitteleminen ja ohjaaminen
  • Kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvä ohjaaminen

Tarjoamme Taysissa kuntoutustarpeen arvioinnin lisäksi lyhyitä ohjausjaksoja polikliinisesti esimerkiksi äänihäiriöpotilaille. Intensiivistä, päivittäin toteutettavaa puheterapeuttista kuntoutusta on mahdollista saada Taysin aikuisneurologisilla kuntoutusosastoilla (HNE 1 ja HNE2). Pääasiallisesti kuntoutus toteutetaan perusterveydenhuollossa tai Kelan järjestämänä.

Taysin erityisosaaminen

Taysissa puheterapeutin työ painottuu sairauden tai vamman diagnostiseen tutkimiseen ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen osana moniammatillista työryhmää. Taysissa tutkitaan myös harvinaisia neurologisia sairauksia, jotka vaikuttavat puheeseen, kommunikaatioon ja nielemiseen.

Taysissa osa puheterapeuteista on kouluttautunut erityisesti aikuisten syömis- ja nielemistoimintojen arviointiin. Foniatrian, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä aikuisneurologian yksiköissä puheterapeutit tekevät kliinisen arvioinnin lisäksi itsenäisesti nielemistoiminnon tähystystutkimuksia fiberoskoopilla (FEES, fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing). Nielemistoimintoa voidaan arvioida myös yhteistyössä röntgenlääkärin kanssa läpivalaisututkimuksella röntgenosastolla.

Taysin puheterapiapalveluihin kuuluu myös kommunikaation apuvälineiden tarpeen arviointi ja apuvälineiden käytön seuranta apuvälineyksikössä.

Vastuuhenkilöt

Johtava puheterapeutti Eliina Kankare
Neuroalat ja kuntoutus: vastaava puheterapeutti Sini Paronen/Riitta Puhto