Ravitsemusterapia

Taysissa ravitsemusterapeutit hoitavat lapsia ja aikuisia, jotka tarvitsevat ravitsemusohjausta esimerkiksi vajaaravitsemuksen, ylipainon, sairauden tai sen hoidon edellyttämän ruokavalion tai erityisruokavalion takia. Ravitsemusterapialla pyrimme edistämään potilaan toipumista, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Sairastuminen voi vähentää ruokahalua ja syömistä, jolloin ravitsemustila heikkenee. Tämä on yleistä esimerkiksi tulehdussairauksien, syöpähoitojen ja suurten leikkausten yhteydessä tai muistisairauksissa. Ravitsemustilan heikentyessä paino usein laskee ja lihakset heikentyvät tai jopa vähenevät. Myös ylipainoinen henkilö voi olla vajaaravittu. Vajaaravittu tai vajaaravitsemuksen vaarassa oleva potilas tarvitsee tehostettua ravitsemushoitoa. Akuutin sairauden, sairaalahoidon tai toipumisvaiheen aikana ei ole suositeltavaa laihduttaa. Tukea painonhallintaan tarjotaan tarvittaessa ravitsemusterapeutin poliklinikkavastaanotolla.

Milloin ravitsemusterapiaa tarvitaan?

Ravitsemusterapeutin antamaa ohjausta tarvitaan, jos

 • henkilö tarvitsee tukea terveyttä edistävän ruokavalion toteuttamiseen ja painonhallintaan

 • paino putoaa tahattomasti, ilman laihduttamista

 • lapsen kasvu viivästyy tai ruokavalio ei ole iänmukainen

 • syöminen on vähentynyt

 • nieleminen tai normaalirakenteisen ruoan syöminen on hankalaa

 • syöminen ei onnistu, joten tarvitaan letkuravitsemusta tai suonensisäistä ravitsemusta

 • sairauden hoito edellyttää erityisruokavaliota tai muutoksia ruoan valinnassa

 • sairauteen liittyy muutoksia ravintoaineiden tarpeessa tai aineenvaihdunnassa

 • potilaan oireisiin voidaan vaikuttaa ruokien valinnalla

 • ruokailu täytyy sovittaa yhteen lääkityksen kanssa

Ravitsemusterapeutin vastaanotot Taysissa

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle Taysissa pääsee lääkärin lähetteellä tai muun sovitun käytännön mukaan. Ravitsemusterapeutit tapaavat potilaita osastoilla ja poliklinikoilla ja tekevät yhteistyötä muun henkilökunnan kanssa.

Ravitsemusterapiaan kuuluu esimerkiksi:

 • ravitsemustilan määrittäminen: pituus, paino, painoindeksi ja muut mahdolliset mittaukset

 • energian ja ravintoaineiden tarpeen määrittäminen

 • ruoankäytön selvittäminen ja ravinnonsaannin riittävyyden arviointi

 • ravitsemuksen kokonaisarvion tekeminen

 • ravitsemusohjaus tai ravitsemusohjeen laatiminen

 • ravitsemushoitosuunnitelman laatiminen

 • ravitsemushoidon seuranta

 • tarvittaessa tehdään yhteistyötä päiväkodin, koulun tai jatkohoitopaikan kanssa

Ravitsemusterapian ja -ohjauksen lähtökohtana ovat potilaan ruokailutottumukset, tarpeet ja elämäntilanne. Vastaanotolle ovat tervetulleita myös omaiset tai läheiset. Ravitsemusterapeutti neuvoo käytännönläheisesti elintarvikkeiden ja ravintovalmisteiden valintaa ja käyttöä sekä ruoanvalmistukseen liittyviä asioita.

Osa ravitsemusohjauksesta järjestetään ryhmäohjauksina, kuten eri sairauksien ensitietopäivät. Näissä potilaat ja läheiset saavat tietoa terveydenhuollon eri ammattilaisilta ja tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen.   

Taysin erityisosaaminen

Yliopistosairaalana Taysissa hoidetaan lukuisia, myös harvinaisia sairauksia. Meillä on erityisosaamista mm. harvinaisten aineenvaihduntasairauksien ja keskosten sekä syöpätautien ravitsemushoidossa. Lisäksi meillä on osaamista muun muassa diabeteksen, munuaisten vajaatoiminnan, keliakian, neurologisten sairauksien, veritautien, vatsaelinsairauksien, syömishäiriöiden, ruoka-allergioiden ja kehitysvammaisten ravitsemushoidossa.  

Vastuuhenkilöt

Johtava ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti
Vastaava ravitsemusterapeutti Hanna Viitala