Reumaortopedia, reumaleikkaus

Reumakirurgia

Taysissa vastaamme tulehduksellista nivelsairautta sairastavien potilaiden leikkaushoidosta. Korjaamme leikkauksella nivelen virheasentoa tai löysyyttä, jolla pyrimme helpottamaan oireita ja parantamaan toimintakykyä. Leikkausta harkitaan, mikäli kudosvaurio etenee asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta.

Taysissa tehdään reumapotilaille muun muassa

  • tekonivelleikkauksia
  • luudutusleikkauksia
  • pehmytkudosten tasapainotusleikkauksia
  • puhdistusleikkauksia.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Arvioimme potilaan leikkaushoidon tarpeen lääkärin tekemän tutkimuksen perusteella. Sen lisäksi tarvitaan usein röntgenkuvaus ja joissain tapauksissa myös magneetti-, tietokone- tai ultraäänikuvauksia.

Yleisimpiä leikkauksia ovat käsien ja jalkaterien virheasentojen korjausleikkaukset. Tekonivelleikkauksia teemme lonkkaan, polveen, olka- ja kyynärpäähän, nilkkaan, ranteeseen sekä sorminiveliin.

Leikkauksen jälkeinen osastohoito kestää tavanomaisesti 1–2 päivää. Potilaan oman kuntoutuksen tueksi järjestämme yleensä toiminta- tai fysioterapeutin ohjausta. Leikkauksen jälkeen potilas käy 1–2 kertaa lääkärin vastaanotolla Taysin poliklinikalla.

Taysin erityisosaaminen

Reumakeskuksen ortopedit ovat perehtyneet erityisesti tulehduksellista nivelsairautta sairastavan potilaan nivelongelmien hoitoon ja leikkaamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. Erityisosaamiseemme kuuluvat myös reumakäden leikkaushoito sekä niin sanotut keskisuuret eli olka-, kyynär-, nilkka- ja rannetekonivelet.

Vastuuhenkilö

Apulaisylilääkäri Pirjo Honkanen