Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoitajat toimivat sairaaloissa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Työssään sairaalapapit sitoutuvat luottamuksellisuuteen ja jokaisen ihmisen vakaumuksen kunnioittamiseen.

Sairaalasielunhoitajat ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja, joilla on erikoistumiskoulutus. He toimivat myös kouluttajina ja työnohjaajina.

Pappien työ painottuu kahdenkeskisiin keskusteluihin potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. Sairaalapappi toimii yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa. Sairaalapappi on vaitiolovelvollinen eikä hän kirjaa keskusteluja potilasasiakirjoihin.

Sairaalapapin työ koostuu

  • henkilökohtaisista keskusteluista
  • sielunhoidollisista ryhmistä
  • kirkollisista toimituksista
  • hartaushetkistä sairaalassa.

Päivystävä sairaalapappi

Päivystävään sairaalapappiin saa yhteyden osaston henkilökunnan välityksellä. Päivystysaika on arkisin kello 16–22 ja viikonloppuisin perjantaista kello 16 maanantaihin kello 8.

Sairaalat

Tays Keskussairaala

Tays Keskussairaalassa toimii kolme sairaalapappia sekä kuusi seurakunnan lastenohjaajaa. Pappien työhuoneet sijaitsevat ruokasalin vieressä ja R-rakennuksen aulassa.

Sairaalapastori Juha Seppälä
Sairaalapastori, työnohjaaja Eija Kasari
Sairaalapastori Taru Varpenius, viittomakielinen sielunhoito

Tays Hatanpää

Hatanpään sairaalapapit ovat tavattavissa arkipäivisin. Sairaalappien työhuone on Hatanpään kantasairaalan kappelin välittömässä läheisyydessä, sisätautien erikoispoliklinikan käytävällä.

Hatanpään sairaalapapin tavoittaa

Sairaalapastori Heimo Suonsivu 044 4858963
Sairaalapastori Teemu Paarlahti 044 4858484  (sijaisena Laura Tuhkanen-Jukkola 30.6.2019 saakka).

Tays Pitkäniemi

Sairaalapastori, työnohjaaja Ulla Ruusukallio

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaistyön pastori Pirjo Tuiskunen