Addisonin tauti, Cushingin oireyhtymä, primäärinen hyperaldosteronismi, feokromosytooma, lisämunuaiskasvain

Lisämunuaisten sairaudet

Ihmisen kaksi lisämunuaista tuottavat hormoneja, jotka säätelevät muun muassa verenkiertoelimistön toimintaa ja aineenvaihduntaa. Lisämunuaisiin liittyvät monet sairaudet voivat johtua hormonien liiallisesta tai vajaasta erityksestä tai kasvaimista.

Addisonin tautia sairastavilla lisämunuaiset erittävät kortisolia ja aldosteronia eli suolahormonia liian vähän. Cushingin oireyhtymässä lisämunuaiset erittävät liikaa kortisolia. Primäärinen hyperaldosteronismi johtuu suolahormonin liiallisesta tuotannosta.

Lisämunuaisen ydinosassa sijaitsevaa kasvainta sanotaan feokromosytoomaksi. Lisämunuaisista voidaan löytää muiden tutkimusten yhteydessä kasvaimia, jotka ovat yleensä hyvänlaatuisia.

Jos terveyskeskuksen, yksityisen lääkäriaseman tai työterveyden lääkäri epäilee lisämunuaisten sairautta, hän tekee lähetteen Taysin endokrinologian poliklinikalle. Potilas saatetaan lähettää poliklinikalle myös kuvantamistutkimuksissa sattumalta löydetyn lisämunuaiskasvaimen vuoksi.

Tutkimukset Taysissa

Koska lisämunuaisiin liittyviä sairauksia on paljon, määrittelemme tutkimusten ja hoidon yk­sityiskohdat aina potilaskohtaisesti. Ennen vastaanottokäyntiä tutkimme lisämunuaisten erittämien hormonien pitoisuudet liika- ja vajaatoiminnan selvittämiseksi sekä teemme lisämunuaisten tietokonekuvauksen.

Kortisolin liikatuotantoa tutkitaan yleensä niin sanotulla deksametasonikokeella, jossa potilaalle annetaan illalla kello 23 deksametasonia tablettina ja otetaan seuraavana aamuna verinäyte. Ehkäisypillerien, vaihdevuosien hormonikorvaushoidon ja epilepsialääkkeiden vuoksi koe on epäluotettava, jolloin kortisoli määritetään vuorokausivirtsanäytteestä.

Verestä mitataan myös natrium- ja kaliumsuolojen pitoisuudet ja korkeaa verenpainetta sairastavalta suolahormonin ja reniinin pitoisuudet. Adrenaliini- ja noradrenaliinierityksen tutkimiseksi kerätään vuorokausivirtsanäyte tai otetaan verinäyte.

Jos potilaalta on löydetty lisämunuaisen kasvain, arvioidaan tietokonetutkimuksella, onko se hyvän- vai pahanlaatuinen. Pienet, alle neljän senttimetrin läpimittaiset kasvaimet ovat käytännössä aina hyvänlaatuisia. Suuremmissa pahanlaatuisuuden vaara nousee.

Seurannassa hyvänlaatuiset kasvaimet eivät kasva. Kasvaimesta ei yleensä oteta neulanäytettä, koska neulanäytteen otto voi laukaista hormonaalisen kriisin tai altistaa pahanlaatuisen kasvaimen leviämiselle.

Hoidon aloitus ja seuranta

Vastaanottokäynnillä Taysissa lääkäri tekee diagnoosin ja aloittaa potilaan tarvitsemat lääke- tai hormonikorvaushoidot. Kasvainten kohdalla vaihtoehtoina ovat leikkaus ja seuranta. Leikkausta tarvitaan, mikäli kasvain tuottaa tutkimusten perusteella liikaa jotain hormonia, se on kooltaan yli neljä senttimetriä tai kasvaa seurannassa.

Kaikkiin lisämunuaisten sairauksiin ei tarvita leikkaushoitoa, vaan lääkärin seuranta riittää siihen asti, kunnes tilanne on vakaa. Mikäli seurantaa ei tarvita Taysissa, annamme potilaalle ja terveyskeskuksen lääkärille kirjalliset ohjeet jatkoseurannasta.

Lisämunuaiskasvaimen leikkaushoito

Lisämunuaiskasvaimet poistetaan lähes aina tähystysleikkauksessa nukutuksessa. Taysissa leikkaus tehdään selän puolelta pienistä ihoviilloista. Tarvittaessa leikkaus voidaan muuttaa avoimeksi leikkaukseksi, jos toimenpiteen aikana tulee ongelmia. Leikkauksessa poistetaan kasvain ja samanpuoleinen lisämunuainen.

Tähystysleikkauksen jälkeen potilas pääsee kotiin toisena tai kolmantena päivänä ja avoleikkauksen jälkeen noin viikon kuluttua leikkauksesta.

Tähystysleikkauksessa käytettäviä sulavia ompeleita ei tarvitse poistaa. Avoleikkauksen jälkeen ompeleet poistetaan terveyskeskuksessa 7–10 päivän kuluttua leikkauksesta.

Neuvomme osastolla haavan hoidossa ja tarvittavassa kortisolikorvaushoidossa ennen kotiin lähtemistä. Sairausloma tähystysleikkauksen jälkeen on 2–4 viikkoa ja avoleikkauksen jälkeen noin neljä viikkoa.

Hoitopaikkojen yhteistyö

Pirkanmaalla lisämunuaisten sairauksista kärsivien potilaiden diagnoosi tehdään ja heitä hoidetaan Tays Keskussairaalassa, Tays Sastamalan tai Valkeakosken sairaalassa tai Ylöjärven terveyskeskuksessa. Kasvaimia hoidetaan ja leikataan Tays Keskussairaalassa.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Saara Metso
Erikoislääkäri Päivi Pappinen