Infektiotaudit, tartuntataudit

Infektiosairaudet

Tutkimme ja hoidamme Taysissa potilaita, joilla on vaikea tai erityisosaamista vaativa bakteeri-, virus- tai sienitauti tai jotka ovat poikkeuksellisen herkkiä infektioille puolustuskyvyn puutteiden takia. Vastaamme myös hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta ja seurannasta Pirkanmaalla.

Infektiosairauksien asiantuntemus on keskitetty Taysin infektioyksikköön. Taysin infektioyksikköön kuuluu Infektioiden torjuntayksikkö , infektiopoliklinikalla Keskussairaalassa  ja infektio-osastot Keskussairaalassa  ja Hatanpään sairaalassa.

Taysin Infektioiden torjuntayksikössä seuraamme ja torjumme hoitoon liittyviä infektioita, selvitämme ja torjumme epidemioita alueellamme. Ohjaamme ja koulutamme sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita infektiosairauksien ja hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan liittyvissä kysymyksissä. Annamme infektioalan konsultaatioita sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Koulutamme infektiosairauksiin erikoistuvia lääkäreitä.

Potilaita hoidetaan Tays Keskussairaalan infektiopoliklinikalla INFP ja infektiovuodeosastolla INFV sekä Tays Hatanpään sairaalan infektiovuodeosastolla HINF. Näiden lisäksi infektiopotilaita hoidetaan myös muilla Taysin osastoilla, joille annamme infektioalan konsultaatioita

Infektiopoliklinikalla ja infektiovuodeosastoilla hoidettavia sairauksia ovat muun muassa:

 • Verenmyrkytys
 • Sydänläppätulehdus
 • Luu- tai pehmytkudosinfektio
 • Vierasesineinfektio
 • Levinnyt borrelioosi
 • Keuhkokuume
 • Immuunipuutos ja immuunipuutteisen potilaan infektio
 • Hiv
 • Tuberkuloosi
 • Trooppinen tauti tai muu matkailijan infektio
 • Leikkauksen jälkeinen infektio

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Suurin osa infektioita sairastavista potilaista tarvitsee päivystys- ja vuodeosastohoitoa. Vakavissa infektioissa saatetaan tarvita myös tehohoitoa.

Taudin toteamiseksi ja seuraamiseksi tarvitaan laboratoriokokeita ja erilaisia kuvantamistutkimuksia. Infektiopotilaita hoidetaan yleensä erilaisilla mikrobilääkkeillä. Immuunipuutteiset potilaat saattavat saada myös immunoglobuliinikorvaushoitoa.

Taysin erityisosaaminen

Laajalle levinneiden ja märkäpesäkkeitä muodostaneiden infektioiden, vaikeiden leikkauksen jälkeisten infektioiden, hankalahoitoisen tuberkuloosin, Hiv-potilaiden ja primaareja immuunipuutoksia sairastavien hoito on keskitetty Taysin infektio-osastoille ja infektiopoliklinikalle.

Taysin infektioiden torjuntayksikössä on asiantuntemus tartuntatautien torjunnassa ja epidemiologiassa. Infektioiden torjuntayksikkö huolehtii hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan kehittämisestä alueellaan ja toimii sairaanhoitopiirin asiantuntijana poikkeuksellisissa epidemioissa.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri, PSHP:n tartuntataudeista vastaava lääkäri Jaana Syrjänen
Apulaisylilääkäri Reetta Huttunen
Apulaisylilääkäri Janne Laine
Vt. apulaisylilääkäri Hanna Viskari
Vastaava hygieniahoitaja Minna Vuorihuhta (infektioiden torjuntayksikkö)
Osastonylilääkäri Petrus Säilä (Keskussairaalan infektio-osasto)
Osastonhoitaja Kirsi Iso-Kungas (Keskussairaalan infektio-osasto ja infektiopoliklinikka)
Osastonylilääkäri Laura Tervo (Hatanpään sairaala)
Osastonhoitaja Kirsti Lahti (Hatanpään sairaalan infektio-osasto)