Nefrologia

Munuaistaudit

Taysissa tutkimme ja hoidamme akuutteja ja kroonisia munuaistauteja sairastavia potilaita. Selvittelemme munuaistautien syitä, hoidamme ja pyrimme estämään munuaistaudin etenemistä ja tautiin liittyviä ongelmia. Vastaamme myös loppuvaiheen munuaistautia sairastavien dialyysihoidoista sekä munuaissiirron saaneiden seurannasta.

Etenevä akuutti tai krooninen munuaistauti kuuluu erikoissairaanhoidon selvittelyyn, mutta jatkohoito ja seuranta voidaan siirtää joko kokonaan tai osittain perusterveydenhuoltoon. Dialyysihoito ja elinsiirtopotilaiden seuranta kuuluvat aina erikoissairaanhoidon vastuulle.

Taysissa hoidettavia munuaistauteja ovat

  • Etenevä munuaistauti, taudin syystä riippumatta
  • Vaikea-asteinen munuaistauti, kun lähestytään dialyysihoitoa
  • Munuaissiirtopotilaan seuranta
  • Vaskuliitit ja muut vaikeat nefrologiset yleissairaudet
  • Nefroottinen oireyhtymä
  • Akuutti munuaistauti

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Munuaistauteja sairastavien potilaiden hoito on keskitetty Tays Keskussairaalaan sekä Tays Valkeakosken sisätautien poliklinikalle ja dialyysiin. Satelliittidialyysiyksikköjä on Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken lisäksi Hämeenkyrössä, Jämsässä, Mäntässä ja Virroilla.

Potilaan haastattelu ja kliininen tutkimus ovat aina tutkimuksen perusta. Keskeisimpiä laboratoriokokeita ovat munuaisten toimintaa kuvaavat kokeet, kuten plasman kreatiniini ja kystatiini C, virtsan perustutkimukset, virtsaan erittyvän valkuaisen määritys sekä taudin syyhyn tai aiheuttajaan liittyvät tutkimukset. Tavallisin munuaisten kuvantamistutkimus on ultraäänitutkimus.

Suurin osa toiminnastamme on polikliinista, mukaan lukien dialyysihoito. Osastolla hoidetaan vain vaikeimmat akuutit sairaudet ja kroonisen sairauden pahenemisvaiheet. Munuaisbiopsia eli koepalan otto tapahtuu osastolla, mutta muu tutkiminen on polikliinista.

Hoitojaksot osastolla kestävät keskimäärin vain muutamia päiviä. Joissakin erityisen vaikeissa sairauksissa, joissa vaaditaan erityishoitoja, kuten plasman vaihtoja tai suonensisäisesti annosteltavia antibiootteja tai muita lääkkeitä, hoito osastolla voi kestää jopa viikkoja.

Taysin erityisosaaminen

Taysin nefrologia on ollut Suomen huippua 1970-luvulta alkaen niin kliinisesti kuin tieteellisen tutkimuksenkin osalta. Erityisesti henkilökunnan osaamiseen on panostettu.

Tays on yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa järjestänyt 1980-luvulta alkaen munuaishoitajakoulutusta, joka takaa korkeatasoisen osaamisen myös hoitotyössä. Järjestämme joka toinen vuosi valtakunnallisen dialyysipäivän, jossa koko Suomen dialyysialan ammattilaiset kokoontuvat. Tämä vahvistaa asemaamme Suomen johtavana dialyysiasiantuntijana.

Tieteellisessä tutkimuksessa olemme keskittyneet seuraaviin aiheisiin: myyräkuume, verenpainetauti, dialyysihoito, kroonisen munuaistaudin epidemiologia, munuaistaudin syy (munuaisbiopsia), munuaispotilaiden verisuonisairaus ja sen estäminen sekä akuutti munuaistauti.

Munuaiskeskuksen sijainti

Tays Keskussairaalan alueella sijaitsevan E-rakennuksen 1. ja 2. kerrokseen on keskitetty kaikki munuaistautien hoitoon liittyvä toiminta: poliklinikka, vuodeosasto ja dialyysi. E-rakennus sijaitsee Coxan ja B-rakennuksen välissä.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Satu Mäkelä