Sosiaalityö

Sairastuminen, vammautuminen tai esimerkiksi lapsen syntymä aiheuttaa muutoksia arkielämään. Uusi tilanne voi tuoda asumiseen, kotona selviytymiseen, toimeentuloon sekä työhön ja opiskeluun liittyviä pulmia tai herättää muita kysymyksiä pohdittavaksi.

Näissä tilanteissa voi saada tukea sosiaalityöntekijältä, jonka kanssa voit keskustella omasta, läheisesi tai perheesi tilanteesta sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Sosiaalityöntekijä:

  • Osallistuu hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen
  • Antaa tietoa sosiaaliturvaan liittyvissä etuuksissa, kuten sairauspäiväraha, toimeentulotuki, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet sekä vammaisetuudet
  • Ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluissa, kuten vammaispalvelut, , päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu, omaishoidon tuki
  • Antaa psykososiaalista tukea mm. kriisitilanteissa
  • Osallistuu potilaan toimintakykyä ja arkea tukevien palvelujen, esim. asumisen tukipalvelujen järjestämiseen
  • Auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä ja hakeutumisessa sopiviin palveluihin
  • Neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • Tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • Tekee kotikäyntejä potilaan kokonaistilanteen arvioimiseksi ja hoitoprosessien tueksi
  • Osallistuu info- ja hoidollisten ryhmien ohjaamiseen

Taysin sosiaalityöntekijät ovat työssä arkisin virka-aikaan. Virka-ajan jälkeen apua saa tarvittaessa sosiaalipäivystyksestä. Lisäksi Tays Päivystys Acutassa on sosiaalipäivystys, joka palvelee arkisin kello 8–18 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–19. 

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Sairaalan henkilökunta ohjaa tarvittaessa oman yksikkönsä sosiaalityöntekijän palveluihin tai vastaavasti potilas tai omainen voi suoraan ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Vastuuhenkilöt

Johtava sosiaalityöntekijä Anni Vanhala 
Johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon