Munasolujen luovuttaminen

Munasolujen lahjoittaminen

Munasoluja lahjoittamalla voit auttaa niitä, joiden lapsettomuushoidot omilla munasoluilla eivät ole tuottaneet toivottua lopputulosta. Takana on usein jo pitkä taival raskauden toivomista sekä henkisesti ja fyysisestikin raskaita hoitoja. Lahjamunasolujen käyttäminen on mahdollisuus, jota ilman heidän toiveensa pienokaisesta ei ehkä koskaan toteudu. Juuri sinä voit lahjoittaa heille ihmeen.

Miksi lahjoittaisin munasolujani?

Suomessa tehdään vuodessa yli 700 hoitoa lahjoitetuilla munasoluilla. Lahjasoluista on jatkuvasti pulaa ja tämä rajoittaa tehtyjen hoitojen määriä.

Monille lahjoitetuilla munasoluilla toteutettu hoito on ainoa mahdollisuus tulla raskaaksi. Lahjasoluja voidaan käyttää erilaisista syistä: sukusolut voivat puuttua kokonaan, omat munasolut ovat heikkolaatuisia tai omien munasolujen käyttäminen altistaisi syntyvän lapsen vakavalle perinnölliselle sairaudelle.

Munasolujen lahjoittamisen motiivina pitää olla halu auttaa ja antaa niitä tarvitsevalle kipeästi kaivattu mahdollisuus.

Pyrimme tekemään luovuttamisesta sinulle mahdollisimman vaivatonta.

Voinko minä lahjoittaa munasolujani?

Munasoluja voi lahjoittaa 20–35 -vuotias terve nuori nainen, jolla on halu auttaa itselleen tuntematonta pariskuntaa lahjoittamalla munasoluja. Sukusoluja ei kuitenkaan voi luovuttaa, mikäli polttaa tai käyttää muita tupakkatuotteita. Käytön tulee olla loppunut vähintään kolme kuukautta ennen luovuttamista.

Luovuttajia toivotaan kaikista etnisistä ryhmistä.

Jokainen lahjoittajaksi haluava tutkitaan tarkkaan ennen hyväksymistä lahjoittajaksi. Munasolujen lahjoittaminen on turvallista eikä vaikuta omaan hedelmällisyyteesi.

Kuinka lahjoittaminen tapahtuu?

Yhteydenotto ja alustava keskustelu

Kun lähetät yhteydenottopyynnön, hoitaja ottaa sinuun yhteyttä ja  kyselee sinulta tausta- ja terveystietojasi. Hän vastaa myös kysymyksiisi. Keskustelun jälkeen sinulle varataan aika lääkärille terveystarkastukseen ja saat kotiisi esitietolomakkeen täytettäväksi.

Terveystarkastus ja laboratoriokokeet

Kun tulet terveystarkastukseen, lääkärimme tekee sinulle gynekologisen tutkimuksen ja ultraäänitutkimuksen emättimen kautta. Laboratoriomme ottaa sinulta samalla käynnillä veri- ja virtsanäytteitä, joilla poissuljetaan useita tarttuvia tauteja, kuten hepatiitit ja HIV, sekä kromosomipoikkeavuudet. Perinnölliset sairaudet kartoitetaan tarkasti, jotta niitä ei periytyisi lahjamunasolusta syntyvälle lapselle. Vastaanotolla saat myös neuvontaa lahjoittamiseen liittyvissä lääketieteellisissä, terveydellisissä, oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa.

Neuvonta

Ennen kuin sinut hyväksytään lahjoittajaksi, käyt vielä lahjasukusoluneuvonnassa. Siellä käydään läpi lahjoittamiseen liittyvät oikeudelliset, eettiset ja psykologiset seikat.

Hyväksyminen lahjoittajaksi ja munasolujen kypsytyshoidon aloittaminen

Kun sinut on hyväksytty lahjoittajaksi, varataan vastaanottokäynti, jolloin suunnitellaan munasolujen kypsyttämiseen tähtäävä hoito. Kun olet käynyt lääkärillä, hoitaja opastaa sinua, miten lääkkeitä käytetään. Saat tarvittavat lääkkeet mukaasi vastaanotolta. Munasolujen kypsyttämiseen käytetään noin 8-11 päivän ajan pistoslääkkeitä, jotka stimuloivat munasarjojasi tuottamaan useita munasoluja yhden kierron aikana. Pistäminen on helppoa ja turvallista.

Ultraäänitutkimus ja munasolujen keräys

Käyt ultraäänitutkimuksessa vastaanotolla joitakin pistoksia pistettyäsi, jotta näemme, miten juuri sinun munasarjasi reagoivat stimulaatioon. Samalla, kun käyt ultraäänessä, lääkärimme päättää munasolujen keräyspäivän. Kypsät munasolut kerätään poliklinikalla ja pääset kotiutumaan muutamaa tuntia myöhemmin saattajan kanssa. Keräyksen aina annetaan suonensisäistä lääkitystä, jonka tarkoitus on rentouttaa sinua ja minimoida kokemasi kipu. Sinulle kirjoitetaan sairaslomaa kolme vuorokautta.

Kaikki neuvonta, tutkimukset ja vastaanottokäynnit ovat sukusolujen lahjoittajalle ilmaisia, ja maksamme lahjoittamisesta hedelmöityshoitolain mukaisen korvauksen. Myös kulut ja ansionmenetys korvataan.

Liittyykö stimulaatioon sivuvaikutuksia tai riskejä?

Suurimmalla osalla naisista munasolujen kypsyttämishoito ja keräys sujuvat ongelmitta. Pienellä osalla lahjoittajista voi ilmetä hormonihoitoon liittyviä lieviä sivuvaikutuksia. Keräykseen liittyy myös vähäinen komplikaatioriski. Näistä kerrotaan sinulle tarkemmin lääkärin vastaanotolla.

Munasolujen lahjoittaminen ei vaikuta omaan hedelmällisyyteesi. Sinulla on normaalit mahdollisuudet saada omia lapsia lahjoittamisen jälkeen.

Kuinka monta kertaa voin lahjoittaa munasolujani?

Yhden lahjoituskerran munasolut menevät yleensä yhdelle saajalle. Saman lahjoittajan sukusoluilla voidaan koettaa saada lapsia korkeintaan viiteen eri perheeseen. Jokainen lahjoituskerta arvioidaan tämän takia aina erikseen.

Voiko lahjoituksen perua?

Sukusolujen lahjoituksen voi perua koska tahansa ilman erillistä selvitystä tai syytä. Peruminen koskee vielä käyttämättä olevia sukusoluja. Peruminen tehdään kirjallisesti. Lahjasoluista vastaava hoitaja auttaa sinua, mikäli haluat peruuttaa lahjoituksesi.

Millaisen korvauksen munasolujen lahjoittamisesta saa?

Tärkein motivaatio munasolujen lahjoittamisessa tulee olla auttamisen halu, ja paras mahdollinen palkkio on uuden elämän syntyminen. Sinulle kuitenkin maksetaan hedelmöityshoitolain mukainen korvaus lahjoituksesta aiheutuneista kustannuksista sekä epämukavuudesta.

Onnistuvatko lahjoitetuilla munasoluilla tehdyt hoidot?

Lahjoitetuilla munasoluilla toteutettujen hedelmällisyyshoitojen tulokset ovat hyviä, jopa 80 % lasta toivovista onnistuu saamaan lapsen. Jo ensimmäisen hoitokierroksen jälkeen raskaana on yli 40 % lahjasoluja saaneista henkilöistä.

Saanko asettaa ehtoja lahjoitukselleni?

Saat. Lahjoittaja saa itse päättää lahjoituksen ehdot. Sinulta kysytään esimerkiksi, saako lahjoittamiasi munasoluja käyttää vain heteropariskunnille vai myös itsellisille lasta toivoville naisille. Lahjasolujasi ei käytetä ehtojesi vastaisesti. Lahjasukusoluista vastaava hoitaja auttaa sinua ehtojen laatimisessa.

Kenelle lahjoittamiani munasoluja käytetään?

Lahjasolujen vastaanottajalle pyritään käyttämään munasoluja sellaiselta lahjoittajalta, joka muistuttaa vastaanottajaa pituuden, silmien ja hiusten värin sekä etnisen alkuperän puolesta.

Tampereen yliopistollisen sairaalan sukusolupankkiin lahjoittamiasi sukusoluja käytetään julkisen puolen hoidossa olevien potilaiden hedelmöityshoidoissa. Julkisia lapsettomuushoitoja voivat saada vain Suomessa kotipaikkaoikeuden omaavat henkilöt.

Voinko lahjoittaa munasolujani anonyymisti?

Sukusolujen lahjoittamista säätelee vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki. Lain mukaan lahjoittajat täytyy rekisteröidä, joten lahjoitusta ei voi tehdä anonyymisti Suomessa.

Lahjoittaja jää aina vastaanottajille tuntemattomaksi. Hoidosta mahdollisesti syntyvä lapsi voi 18 vuotta täytettyään saada Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) tiedon lahjoittajan henkilöllisyydestä. Vanhempia kannustetaan kertomaan lapselle alkuperästään, jotta hän voi aikuisena itse tehdä päätöksen lahjoittajan henkilöllisyyden selvittämisestä.

Voit lukea lisää sivulta Sukusolujen lahjoittamisesta laissa.

Olen kiinnostunut munasolujeni lahjoittamisesta. Kuinka saan teihin yhteyden?

Täytä yhteydenottolomake tai soita meille suoraan arkisin klo 8-15 numeroon 03 3116 3470 .