Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Rekisteri sukusolujen luovuttamisesta kiinnostuneista henkilöistä

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin vastuuhenkilö

Hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan osastonylilääkäri

Rekisterin yhteyshenkilö

Tampereen yliopistollinen sairaala
Hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka
PL 2000, 33521 Tampere
puhelin 03 311 64677 
sähköposti pgh@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään yhteydenpitoon henkilöihin, jotka ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita sukusolujen luovuttamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 a) -kohta

Henkilötietoryhmät

Nimi, puhelinnumero

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan työntekijät sekä Fimlabin Hedelmöityshoitolaboratorion työntekijät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeella, jonka asiasta kiinnostuneet itse täyttävät.

Profilointi tai automaattinen päätöksenteko

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Siittiösolujen luovuttamisesta kiinnostuneiden tiedot luovutetaan Fimlab Laboratoriot Oy:lle yhteydenottoa varten. Muuten tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen

Tietoja säilytetään siihen asti, että henkilöön on otettu yhteyttä tai enintään 1 kuukausi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevat henkilötiedot, pyytää korjaamaan tai oikaisemaan tai poistamaan mahdolliset virheelliset tiedot, pyytää henkilötietojen poistamista tai vastustaa oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.