Suu- ja leukasairaudet

Taysissa tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on hammas-, suu- ja leukasairauksia. Vastaamme hampaiden oikomishoidosta ja suu- ja leukaleikkauksista. Lisäksi vastaamme vaativasta hammashoidosta, joka sisältää hampaiden ja niiden tukikudosten hoidon, hammasproteesit, purentaan liittyvien asioiden hoidon, leukanivelen toimintahäiriöiden ja lasten hammashoidon.

Taysissa tehtäviä toimenpiteitä ovat muun muassa

Suu- ja leukakirurgia

Hampaiston oikomishoito

  • Vaikeiden purentavirheiden ja kasvojen alueen oireyhtyminen oikomishoito
  • Uniapneapotilaiden kiskohoidot
  • Lastenreumaa sairastavien purennan hoito

Vaativa hammashoito

  • Vaikeiden purentaongelmien sekä synnynnäisesti puuttuvien hampaiden korvaaminen hammasproteeseilla
  • Leukanivelen toimintahäiriöt
  • Nukutuksessa hoidettavien lasten sekä kehitysvammaisten aikuisten hammashoito

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Potilaat, joilla on suu- ja leukasairauksia, hoidetaan pääsääntöisesti poliklinikoilla. Poliklinikoilla tehdään kaikkien erikoisalojen kliiniset tutkimukset sekä oikomishoidot ja kliiniset hammashoidot hammaslääkärien vastaanottohuoneissa.

Suu- ja leukasairauksien poliklinikalla olevassa leikkaussalissa tehdään pienet leikkaustoimenpiteet, kuten puhkeamattomien viisaudenhampaiden leikkaukselliset poistot, tarpeen mukaan rauhoittavan esilääkityksen avulla. Potilaat pääsevät vastaanottokäynnin jälkeen kotiin, mutta etenkin esilääkityksen saaneet jäävät tarkkailuhuoneeseen muutamaksi tunniksi. Radiologiset tutkimukset tehdään samassa rakennuksessa toimivassa röntgentoimipisteessä.

Leukaleikkaukset tehdään korva- ja suusairauksien yhteisissä leikkaussaleissa, minkä jälkeinen osastohoito tapahtuu vuodeosastolla 6b tai 6a. Vuodeosastolla ollaan yleensä kahdesta kolmeen yötä.

Päivystyksenä hoidamme äkilliset verenvuodot, henkeä uhkaavat suun ja leukojen alueen äkilliset sairaudet, leukamurtumat ja muut akuutit sairaalahoitoa vaativat toimenpiteet.

Suu- ja leukasairauksia hoidetaan Tays Keskussairaalan lisäksi Tays Valkeakosken ja Pitkäniemen sairaaloissa. Tays Valkeakoskella hoidetaan kaikki potilaat, jotka voidaan hoitaa päiväkirurgisesti eli jotka eivät tarvitse vuodeosastohoitoa, sekä nukutushammashoidot. Pitkäniemen sairaalan ja kehitysvammahuollon potilaat hoidetaan pääsääntöisesti Pitkäniemessä sijaitsevassa hammashoitoyksikössä.

Taysin erityisosaaminen

Selvitämme tieteellisissä tutkimuksissamme erityisesti leukaleikkausten hoitotulosten pitkäaikaispysyvyyttä, hoidon mahdollisia komplikaatioita sekä potilaiden kokemaa elämänlaadun muutosta. Uniapneapotilailla tutkimme leukaleikkaushoitojen vaikutusta ylähengitystien laajuuteen sekä unitutkimuksella mitattaviin parametreihin.

Lastenreumapotilaiden leukanivelen tutkimuksessa ja hoidoissa teemme moniammatillista yhteistyötä lastenlääkärien, kuvantamisen asiantuntijoiden sekä suun terveydenhuollon kaikkien erikoishammaslääkäreiden kanssa.

Vastuuhenkilöt

Vastuulääkäri ylihammaslääkäri Kimmo Suomalainen
Suu- ja leukakirurgia: ylihammaslääkäri Aimo Miettinen
Oikomishoito: ylihammaslääkäri Timo Peltomäki