Kasvo- ja leukamurtumat

Kasvojen ja leukojen alueen luunmurtumat syntyvät tyypillisesti pahoinpitelyn tai tapaturman, esimerkiksi kaatumisen seurauksena. Teemme kaikkien kasvojen alueen murtumien hoitoarvion Taysissa. Lisäksi vastaamme leikkaushoitoa vaativien murtumien hoidosta.

Osa murtumista voidaan hoitaa konservatiivisesti eli ilman kirurgista hoitoa. Leikkaushoitoa vaativat murtumat hoidamme Taysissa vamman vakavuuden mukaan joko päivystyksellisesti tai muutaman päivän kuluessa vamman syntymisestä, eli kaikkia potilaita ei tarvitse välttämättä lähettää sairaalaan päivystyksellisesti.

Kasvo- ja leukamurtumien hoito Taysissa

Kun vamma on todettu perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoitoon lähettämisen suhteen on hyvä konsultoida puhelimitse Taysin suu- ja leukakirurgipäivystäjää tai korva-, nenä- ja kurkkutautien päivystäjää, riippuen vammasta ja sen vaikeusasteesta.

Vamman toteamisen jälkeen turvataan hengitystiet ja pyritään hallitsemaan verenvuoto, pidetään potilas ravinnotta, tarvittaessa aloitetaan nestehoito ja huolehditaan riittävästä kipulääkityksestä.

Sairaalassa tutkimme potilaan kasvot joko kartiokeilakuvauksella tai tietokonekerroskuvauksella. Pirstaleiset monimurtumat tai vuotavat potilaat leikkaamme yleensä päivystyksellisesti. Murtuneet luut reponoidaan eli siirretään takaisin paikalleen ja kiinnitetään ohuilla titaanilevyillä ja ruuveilla ympärillä olevaan ehjään luuhun.

Vastuuhenkilöt

Ylihammaslääkäri Aimo Miettinen