Luustollinen purentavirhe

Kasvojen ja leukojen kehitys- ja kasvuhäiriöt

Synnynnäisiä tai hankittuja kasvojen ja leukojen alueen kehitys- ja kasvuhäiriöitä hoidetaan niin sanotulla ortognaattisella kirurgialla. Kyseessä on oikomishoidon ja leukakirurgian yhdistävä hoitomuoto, joka on ollut käytössä jo 60 vuoden ajan. Taysissa leikataan vuosittain noin 60 potilasta.

Hoitoon hakeudutaan purennan ja leukanivelten toiminnassa koettujen ongelmien sekä unenaikaisten hengityskatkosten vuoksi. Usein toiveena on myös hampaiston ja kasvojen ulkonäön kohentuminen. Ortognaattinen hoito toteutetaan lähes poikkeuksetta erikoissairaanhoidossa sekä oikomishoidon että leikkauksen osalta.

Yleensä potilaat tulevat erikoishammaslääkärin lähetteellä hoitoarvioon Taysiin. Ortognaattinen hoito ei ole koskaan kiireellistä hoitoa, joten kutsumme potilaan ensikäynnille yleensä kolmen kuukauden kuluttua lähetteen saapumisesta.

Ortognaattinen hoito Taysissa

Ortognaattinen hoito kestää keskimäärin 26 kuukautta. Pitkäkestoisuuden vuoksi hoitomuoto vaatii potilaalta suurta sitoutumista ja ymmärrystä hoidolla saavutettavista tuloksista, kuten kasvojen ulkonäössä tapahtuvista muutoksista.

Tämän vuoksi tarjoamme potilaalle mahdollisuutta osallistua ennen hoidon aloittamista ryhmäohjaukseen, jossa oikojahammaslääkäri, suuhygienisti, suu- ja leukakirurgi, psykologi sekä hoidon läpikäynyt potilas kertovat hoitoon liittyvistä asioista. Tarvittaessa pyydämme ennen leikkausta myös psykiatrin tai psykologin konsultaatiota.

Hoidon eteneminen

Useimmissa tapauksissa aloitamme hampaiden oikomishoidolla. Tavoitteena on asetella hampaat ihanteelliseen asentoon ylä- ja alaleukaluussa siten, että kun suu- ja leukakirurgia korjaa luiden välisen epäsuhdan, osuvat myös hampaat hyvin yhteen. Oikomishoito kestää 12–24 kuukautta ja käyntejä poliklinikalla on 6–8 viikon välein.

Leikkaukseen tullaan lähes aina suoraan kotoa. Leikkauksen kesto on 3–5 tuntia ja se tehdään yleisanestesiassa. Leikkauksessa leukaluut siirretään ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti uuteen asemaan ja kiinnitetään titaanilevyillä ja -ruuveilla. Hampaita ei siis sidota yhteen leikkauksen aikana.

Leikkauksen jälkeen hoidamme potilasta vuodeosastolla 2–3 vuorokautta, ja sairausloma kestää 4–6 viikkoa. Sairausloman aikana ruokavalion tulee olla soseutettua. Fyysistä rasitusta vaativaa urheilua tulee myös välttää.

Sairausloman jälkeen jatketaan vielä oikomishoitoa purennan viimeistelemiseksi. Käyntejä poliklinikalla on 6–8 viikon välein ja hoito on keskimäärin valmis 6–9 kuukautta leikkauksen jälkeen.

Oikomiskojeiden poiston jälkeen seuraa hoidon ylläpitovaihe, joka kestää jopa kaksi vuotta. Ylläpitovaiheessa käytössä ovat ylläpitolaitteet: ylähampaita varten irrotettava levy ja alaetuhampaiden taakse kiinnitetään ylläpitävä lanka. Potilas käy kontrollissa Taysissa 3–6 kuukauden välein

Vastuuhenkilöt

Ylihammaslääkäri Timo Peltomäki