TMD (temporomandibular dysfunction), leukanivelalueen kiputilat, purentalihaskivut, leukakivut, kasvojen alueen kiputilat, purentakivut

Kasvojen ja leukojen kiputilat

Leuka- ja kasvoalueen kiputilat ovat tavallisesti purentalihas- tai leukanivelkipuja tai näiden yhdistelmiä. Yleensä hoidoksi riittävät tulehduskipulääkkeet, purentakiskot sekä leukojen liike- ja rentoutusharjoitukset. Vaikeita leukanivelen toimintahäiriöitä hoidamme Taysissa lääke- ja pistoshoidoin sekä tähystys- ja leikkaustoimenpitein.

Leukojen kiputilat on hyvin yleisiä, noin 20 prosenttia väestöstä kärsii niistä jossain elämänsä vaiheessa. Suurin osa kiputiloista on lieviä tai nopeasti ohimeneviä. Pitkät, voimakkaat ja toistuvat kiputilat vaativat hoitoa.

Lähete Taysiin

Enemmistöä hoitoa vaativista purentaperäisistä kivuista ja leukojen toimintahäiriöistä hoidetaan perusterveydenhuollon piirissä. Hammaslääkärit hoitavat niitä tavanomaisin purentafysiologisin menetelmin eli purentakiskoilla ja tulehduskipulääkkeillä sekä leukojen liike- ja rentoutusharjoituksilla.

Mikäli tavanomaiset hoitotoimenpiteet eivät ole tuottaneet tyydyttävää tulosta kivunhallinnassa tai leukojen toiminnassa, tekee potilasta hoitava tai tutkiva lääkäri tai hammaslääkäri lähetteen suu- ja leukasairauksien poliklinikalle Taysiin.

Tutkimukset ja hoito

Kliinisessä tutkimuksessa kartoitamme purentalihasten ja leukanivelten tilan ja toiminnan. Lisäksi selvitämme leukojen, hampaiden ja leukanivelten tilanteen perusröntgentutkimuksella.

Tutkimuksista saatujen tietojen perusteella suunnittelemme jatkohoidon. Hoitoon osallistuvat erikoishammaslääkärin lisäksi tarvittaessa fysioterapeutti, fysiatri, kivunhoitoon perehtynyt psykologi tai psykiatri ja kipupoliklinikan neurologi.

Purentalihasperäistä kipua ja toimintahäiriötä voidaan hoitaa lääkehoidolla ja pistoshoidoilla. Leukanivelen toimintahäiriöitä voidaan hoitaa lääke- ja pistoshoitojen yhdistelmillä, leukaniveltähystyksellä ja avoimella leukanivelkirurgialla.

Leukanivelen tähystys ja leikkaus

Leukanivelen tähystyshoito on päiväkirurgista hoitoa, ja potilas kotiutuu jo toimenpidepäivänä. Tähystys suoritetaan tavallisesti yleisanestesiassa. Toimenpiteessä nivelen välilevy vapautetaan, nivelpinnat puhdistetaan ja nivel huuhdellaan. Jälkitarkastukset suoritetaan poliklinikalla viikon ja kuuden viikon kuluttua toimenpiteen jälkeen.

Avoin leukanivelkirurgia vaatii yleensä yhden päivän vuodeosastohoidon. Potilas tulee toimenpiteeseen tavallisesti ohjeistettuna suoraan kotoa. Avoin leukanivelkirurgia tehdään yleisanestesiassa. Toimenpiteessä voidaan nivelen välilevyrakenteet asemoida ja kiinnittää uudelleen, ja tarvittaessa nivelpäätä voidaan muotoilla paremmin toimivaksi. Jälkitarkastus ja tarvittava välitön jatkohoito tehdään poliklinikalla. Jatkoseuranta siirtyy tavallisesti avoterveydenhuollon puolelle omalle hammaslääkärille.

Vastuuhenkilöt

Ylihammaslääkäri Aimo Miettinen
Erikoishammaslääkäri Ulla Kotiranta