Gynekologinen onkologia

Gynekologiset syöpätaudit

Taysissa tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on gynekologinen syöpä eli kohdun, munasarjojen, kohdunkaulan tai ulkosynnyttimien syöpä. Vastaamme gynekologisten syöpien leikkaus- ja solunsalpaajahoidosta sekä osallistumme sädehoidon toteuttamiseen. Vaativat syöpäleikkaukset on keskitetty yliopistosairaalaan, ja gynekologisten syöpien hoito ja seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa.

Gynekologisen syövänhoidon tiimiin kuuluu viisi gynekologisten syöpätautien hoitoon erikoistunutta lääkäriä, erikoistumiskoulutuksessa oleva lääkäri sekä poliklinikan, solunsalpaajapoliklinikan ja vuodeosaston sairaanhoitajia.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Kun potilas on saanut lähetteen Taysiin todetun tai epäillyn syövän vuoksi, hänet kutsutaan gynekologisten syöpien hoidon erikoislääkärin vastaanotolle. naistentautien poliklinikalle.

Yleensä ennen poliklinikkakäyntiä on ohjelmoitu kuvantamistutkimuksia (mm. vartalon viipalekuvaus, lantion magneettitutkimus) sekä verikokeita. Poliklinikkakäynnin yhteydessä teemme tarvittaessa gynekologisen tutkimuksen, gynekologisen ultraäänitutkimuksen ja tarvittaessa emättimen ja ulkosynnyttimien tähystyksen eli kolposkopian. Vastaanoton yhteydessä saatetaan ottaa myös koepaloja.

Perustuen kuvantamistuloksiin, verikokeisiin ja lääkärin kliiniseen tutkimukseen jokainen potilas saa yksilöllisen hoitosuunnitelman, joka määritellään säännöllisesti kokoontuvassa moniammatillisessa kokoukessa (MDT; Multidiciplinary Tumor Team), johon osallistuu edustajat gynekologisten syöpien diagnostiikkaan ja hoitoon osallistuvilta erikoisaloilta (gynekologisen syövänhoidon erikoislääkärit, radiologi, patologi, sädehoitolääkäri).

Valtaosa potilaista tarvitsee leikkauksen. Leikkauksen jälkeen hoito jatkuu usein solunsalpaajahoidoin ja mahdollisesti sädehoidolla. Solunsalpaajahoidot toteutetaan polikliinisesti Radiuksessa, sädehoidon toteuttaa sädehoitopoliklinikka. Pirkanmaan ulkopuolelta tulevien potilaiden solunsalpaajahoidot toteutetaan alueen omassa keskussairaalassa.

Potilaan jatkoseuranta tapahtuu Taysissa naistentautien poliklinikalla tai oman sairaanhoitopiirin keskussairaalassa. Gynekologisten syöpien seuranta-aika erikoissairaanhoidossa on kolme vuotta. Seurantakäyntien tiheys vaihtelee kolmen kuukauden ja yhden vuoden välillä potilaan sairaudesta riippuen. Osalle matalan uusiutumisriskin potilaista suositellaan ns. oireperusteista seurantaa Taysin verkkopoliklinikalla

Seurantakäynnit sisältävät lääkärin vastaanoton, ja gynekologisen tutkimuksen sekä ultraäänitutkimuksen. Muiden mahdollisten tutkimusten tarve arvioidaan lääkärin vastaanotolla. 

Taysin erityisosaaminen

Tays on robottiavusteisen tähystyskirurgian edelläkävijä, ja mahdollisuuksien mukaan syövät hoidetaan tähystysleikkauksella.

Hyvin laajat levinneen munasarjasyövän leikkaushoidot on aloitettu Taysissa vuonna 2016. Levinneen munasarjasyövän hoidossa teemme myös aktiivista tieteellistä tutkimusta. Kansallisiin ja kansainvälisiin kliinisiin lääketutkimuksiin osallistuminen on yksi toimintamme periaatteista, ja yksiköissämme on jatkuvasti meneillään useita kliinisiä syöpälääketutkimuksia.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Synnöve Staff

Apulaisylilääkäri Minna Mäenpää