Kohtusyöpä

Kohdunrungon syöpä

Kohdunrungon syöpä on naisten yleisin gynekologinen syöpä ja kuudenneksi yleisin naisten syöpä. Kohtusyöpä on tyypillisesti vaihdevuodet ohittaneiden naisten sairaus ja sen ennuste on pääsääntöisesti hyvä.

Kohtusyöpäpotilaiden leikkaus- ja liitännäishoito sekä seurannat kolmeen vuoteen asti tapahtuvat erikoissairaanhoidossa. Leikkaushoidon tai mahdollisen muun hoidon aloituksen pyrimme toteuttamaan Taysissa  noin neljän viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Tutkimukset ja lähete Taysiin

Tutkimukset käynnistyvät yleensä poikkeavan kohtuvuodon tai poikkeavan kohdun ultraäänilöydöksen vuoksi avoterveydenhuollossa eli terveyskeskus- tai yksityislääkärin vastaanotolla. Hän lähettää potilaan Taysiin tai keskussairaalaan jatkotutkimuksia ja hoitoa varten.

Kohdunrungon syöpä todetaan kohdun limakalvonäytteessä. Näytteen voi ottaa joko lähettävä lääkäri gynekologisen tutkimuksen yhteydessä, tai näyte otetaan Taysin poliklinikalla vastaanottokäynnillä. Joskus näyte otetaan kohduntähystyksessä eli hysteroskopiassa, joka tehdään Taysissa päiväkirurgisena toimenpiteenä.

Hoidon suunnittelua varten teetämme levinneisyystutkimuksena vartalon kerroskuvauksen ja usein alavatsan magneettikuvauksen. Tietynlaisissa kohtusyövissä alavatsan magneettikuvausta ei tarvita. Lisäksi otamme verinäytteitä.

Kohtusyövän hoito

Hoidon suunnittelu tapahtuu moniammatillisessa kokouksessa, jossa potilaalle yksilöllisesti valitaan taudin levinneisyyden ja alatyypin perusteella oikea hoito.

Kohtusyövän leikkaus sisältää yleensä kohdun ja munasarjojen poiston sekä lantion vartijaimusolmukkeiden poiston. Joskus tehdään kohdun ja munasarjojen poiston lisäksi laajemmat imusolmukepoistot lantiosta sekä aortan ja alaonttolaskimon vierestä sekä mahdollisesti vatsapaidan poiston. Teemme leikkaukset pääsääntöisesti tähystysleikkauksina, tarvittaessa robottiavusteisesti.

Leikkauksessa poistettujen näytteiden perusteella arvioidaan, tarvitseeko potilas lisähoitoja. Osa potilaista ei tarvitse leikkauksen jälkeen mitään liitännäishoitoja. Mahdollisesti tarvittavat sädehoidot toteutetaan sädehoitopoliklinikalla, solunsalpaajahoidot taas Radiuksessa sijaitsevalla solunsalpaajapoliklinikalla (NSYT).

Seuranta

Paikallisen kohtusyövän ennuste on hyvä ja tauti uusiutuu harvoin. Mikäli taudin uusiutumisen vaara arvioidaan pieneksi, potilasta seurataan leikkauksen jälkitarkastuksen jälkeen oirepoliklinikalla. Tällöin seurantaan ei kuulu rutiininomaisia lääkärivastaanottoja lukuun ottamatta lopputarkastusta kolmen vuoden kuluttua leikkauksesta. Korkeamman uusiutumisriskin potilaita seurataan määräaikaistarkastuksin yleensä 3 vuoden ajan.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Synnöve Staff
Apulaisylilääkäri Minna Mäenpää