Pään ja kaulan alueen syövät

Pään ja kaulan alueen syöpiä ovat huulten, suuontelon, nenän ja sen sivuonteloiden, nielun ja kurkunpään syövät sekä suurten sylkirauhasten pahanlaatuiset kasvaimet. Plastiikkakirurgi osallistuu syövän hoitoon, kun tarvitaan kudospuutosta korjaavaa kirurgiaa. Taysissa teemme näitä leikkauksia noin 50 vuodessa.

Useimmiten kyse on kielen tai suuontelon tai leuan kudospuutoksen korjaamisesta verisuonitetulla siirteellä. Tavoitteena on riittävän laaja kasvaimen poisto, jotta syöpä ei uusiudu, sekä kudospuutoksen korjaaminen mahdollisimman hyvällä toiminnallisella ja esteettisellä lopputuloksella.

Leikkaushoidon suunnittelu Taysissa

Jos lääkäri toteaa potilaalla suuontelon, kielen tai leuan alueen syövän, hän lähettää tämän tiedot käsiteltäviksi erikoislääkärikokoukseen. Kokouksessa Taysin korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärit, syöpälääkäri, radiologi sekä leuka- ja plastiikkakirurgit suunnittelevat potilaan leikkaushoidon.

Korjaava kirurgia on vaativaa, koska hyvän esteettisen ja toiminnallisen lopputuloksen saavuttaminen on haasteellista. Käytämme suunnittelun apuna erilaisia kuvantamismenetelmiä ja kolmiulotteista mallintamista.

Korjaava leikkaushoito

Potilas saapuu osastolle useimmiten jo leikkausta edeltävänä päivänä. Plastiikkakirurgi käy katsomassa häntä osastolla, käy läpi osuutensa leikkauksessa ja tekee tarvittavat piirustukset.

Leikkauksessa syöpäkasvaimen poistaa korva-nenä-ja kurkkutautien erikoislääkäri sekä tarvittaessa suukirurgi. Samanaikaisesti plastiikkakirurgi irrottaa korjaavan kudossiirteen. Tämän jälkeen kudossiirre laitetaan kudospuutoksen kohdalle, muotoillaan oikean malliseksi ja yhdistetään verenkiertoon. Leikkauksen yhteydessä otetaan myös näytteitä patologille tutkittaviksi.

Leikkauksen laajuus ja kesto vaihtelevat suuresti syövän koon, sijainnin ja mahdollisen levinneisyyden mukaan. Leikkaus on suuri toimenpide.

Leikkauksen jälkeinen toipuminen osastolla kestää tavallisesti muutamasta päivästä viikkoon. Jos leikkauksessa on käytetty verisuonitettua siirrettä, potilas on ensimmäisen vuorokauden teho-osastolla ja tämän jälkeen korvatautien vuodeosastolla 5–7 vuorokautta.

Jatkohoito ja seuranta

Kun patologin vastaus syöpäkasvaimesta on valmis, käsittelemme sen erikoislääkärikokouksessa ja päätämme alustavasti jatkohoidosta. Ohjaamme potilaan tarvittaessa Taysin onkologialle säde- tai solunsalpaajahoitoihin tai muualle yksilöllisesti valitun suunnitelman mukaan.

Jälkiseuranta kestää yleensä 5–10 vuotta. Kontrollikäynnit ovat alussa 3–6 kuukauden, myöhemmin 1–2 vuoden välein. Kontrollikäyntien yhteydessä tehdään kuvan­tamistutkimuksia ja tarkistetaan, ettei kasvain ole uusiutunut tai lähettänyt etäpesäkkeitä.

Jatkokontrollointi tapahtuu Taysin poliklinikalla tai omassa keskussairaalassa. Jatkoseuranta vaihtelee taudin diagnoosin, kasvaimen koon ja sijainnin mukaan.

Puheen, äänen ja nielemisen kuntoutus

Pään ja kaulan alueen leikkauspotilaiden kuntouttaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Nielemisen, puheen ja äänen kuntouttajana vuodeosastolla toimii puheterapeutti.

Kuntoutukseen kuuluu leikkausta edeltävä informaatio sekä leikkauksen jälkeinen tutkimus, osastolla tapahtuva kuntoutus, jatkokuntoutuksen järjestely sekä tarvittavien apuvälineiden, kuten puhevibraattorit ja puheäänenvahvistimet, hankinta ja käytön opetus.

Puheterapeutti voi osallistua myös potilaan työkykyisyys-, eläke- ja jatkokuntoutusarvioihin yhdessä hoitavan lääkärin ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Ryhmäkuntoutus

Foniatrian poliklinikalla toimii puheharjoitusryhmä syövän vuoksi hoidetuille potilaille. Ryhmässä toimivat ohjaajina puheterapeutti ja koulutetut puheohjaajat, joille on tehty vastaavia hoitotoimenpiteitä. Ryhmän tarkoituksena on helpottaa sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen.