Autologinen kantasolusiirto, intensiivihoito

Kantasolusiirrolla tuettu korkea-annoshoito

Osa syöpäsairauksista ei reagoi toivotulla tavalla tavanomaisiin solunsalpaajahoitoihin. Joissakin syövissä hoitotulokset saattavat parantua, kun solunsalpaajahoitoa annetaan suurempina annoksina. Vaikeahoitoisten sivuvaikutusten välttämiseksi tällaista korkea-annoshoitoa tuetaan autologisella kantasolusiirrolla. Taysissa hoidosta vastaavat veri- ja syöpätautien asiantuntijat.

Korkea-annoksisella solunsalpaajahoidolla, niin sanotulla intensiivihoidolla, hoidamme yleensä lymfoomia ja joskus tiettyjä kiinteitä syöpiä, kuten kivessyöpää ja joitakin harvinaisia sarkoomia. Korkea-annoshoitoa ei kuitenkaan voida antaa yksinään, koska se aiheuttaisi vaikeasti hoidettavia sivuvaikutuksia.

Autologisen kantasolusiirron tuella annettava hoito tarkoittaa sitä, että potilaalta itseltään kerätään talteen verta muodostavia kantasoluja. Nämä palautetaan takaisin suonensisäisenä tiputuksena korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon jälkeen. Kantasolut hakeutuvat takaisin luuytimeen ja elvyttävät sen toiminnan.

Hoitoneuvottelu

Ennen hoitoa kutsumme potilaan hoitoneuvotteluun keskustelemaan hoidon vaikutuksista ja mahdollisista riskitekijöistä. Samalla sovimme alustavasti aikatauluista. Myös läheiset ovat tervetulleita hoitoneuvotteluun. Hoitoneuvottelu voi tapahtua syöpätautien poliklinikalla, mikäli muu hoito tapahtuu potilaan keskussairaalassa tai osastolla RS2, mikäli syövänhoito tapahtuu siellä.

Hoitoneuvottelussa voi kysyä epäselviksi jääneistä ja mieltä askarruttavista asioista sekä lääkäriltä että hoitajalta.

Hoitopäätöksen jälkeen suunnittelemme tarkemman, yksilöllisen aikataulun kerran viikossa tapahtuvassa kantasolusiirtokokouksessa.

Intensiivihoito Taysissa

Intensiivihoidon vaiheet:

  • syövän solunsalpaajahoidot
  • vastetutkimukset
  • kantasoluja verenkiertoon lisäävä solunsalpaaja- ja valkosolukasvutekijähoito
  • kantasolujen kerääminen
  • tarpeen mukaan solunsalpaajahoitojen jatkuminen
  • korkea-annoksinen solunsalpaajahoito ja kantasolujen palautus.

Intensiivihoito koostuu vastetutkimuksista, kantasoluja verenkiertoon lisäävästä hoidosta ja kantasolujen keräämisestä sekä suuriannoksisesta solunsalpaajahoidosta ja kantasolujen palautuksesta.

Vastetutkimukset

Vastetutkimuksilla arvioidaan aikaisempien hoitojen tehoa sairauteen ennen lopullista kantasolusiirtohoitopäätöstä. Mikäli taudin aiheuttamat muutokset todetaan kokonaan hävinneiksi, voidaan potilaalle suositella intensiivihoitoa.

Mikäli taudin aiheuttamia muutoksia on vielä jäljellä, arvioidaan, yleensä potilas hyötyy lisähoidoista ennen intensiivihoitoa.

Kantasoluja lisäävä hoito

Kantasolut ovat luuytimen tuottamia soluja, joista kaikki muut verisolut kehittyvät. Niitä on normaalisti hyvin vähän verenkierrossa.

Talteenottoa varten kantasolujen määrää pitää hetkellisesti lisätä antamalla potilaalle suurehko annos solunsalpaajaa. Tämä sairaalavaihe kestää 3 – 5 vuorokautta osastolla RS2.

Tukena käytetään myös ihon alle pistettävää kasvutekijähoitoa.

Näillä toimenpiteillä saadaan kantasolut luuytimestä liikkeelle verenkiertoon, ja verenkierrosta kantasolut kerätään talteen soluerottelulaitteen avulla. Kantasoluja säilytetään pakastettuna laboratoriossa, kunnes potilas saa ne takaisin myöhemmin annettavan korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon jälkeen.

Kantasolujen kerääminen

Viikko kantasoluja lisäävän hoidon jälkeen tullaan uudestaan sairaalaan. Tällä jaksolla potilaalle asetetaan keskuslaskimokanyyli solislaskimoon. Kanyylin laittoa valmistelevat toimenpiteet tehdään osastolla ja itse toimenpiteen tekee anestesialääkäri leikkaussalissa.

Potilaasta otetaan laboratorionäytteitä aamuisin. Niiden perusteella määritetään, milloin kantasolujen kerääminen voi alkaa.

Keräys tapahtuu verisairauksien keskuksen kantasolusiirtoyksikössä tätä tarkoitusta varten kehitetyllä laitteella. Kone erottelee verestä kantasolut ja palauttaa muut solut takaisin verenkiertoon. Toimenpide kestää 4 – 5 tuntia ja se tehdään yleensä 2 – 3 päivänä peräkkäin.

Kun on varmistettu, että kantasoluja on saatu riittävä määrä, keskuslaskimokanyyli poistetaan ja potilas pääsee kotiin. Sairaalavaihe kestää kaikkiaan 5 – 7 vuorokautta.

Korkea-annoshoito ja kantasolujen palautus

Sairaalaan tuloa seuraavana päivänä potilaalle asetetaan hoitoa varten keskuslaskimokanyyli leikkaussalissa. Kun potilas on saanut korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon, aiemmin kerätyt kantasolut palautetaan hänelle kanyylin kautta tiputuksena, kun solunsalpaajat ovat poistuneet verestä, eli yleensä 72 tuntia hoidon loppumisen jälkeen.

Intensiivihoidon jälkeen solujen toipuminen kestää yleensä 2 – 3 viikkoa. Veren solut ovat matalimmillaan 7 – 10 päivää solunsalpaajahoidon alkamisesta. Potilas on silloin tavallista alttiimpi tulehdustaudeille ja tarvitsee erilaisia toipumista tukevia hoitoja, kuten punasolujen ja verihiutaleiden siirtoja, suonen kautta annettavia antibiootteja ja ravitsemusliuoksia.

Toipuminen osastolla ja jatkoseuranta

Hoito on vaikutuksiltaan raskaampi kuin tavanomainen solunsalpaajahoito. Toipuminen syöpätautien osastolla kestää yleensä 3,5 viikkoa.

Kantasolusiirtojaksolla potilas on yhden hengen huoneessa, jossa on oma wc ja suihku. Potilaan luona saa käydä vierailijoita, mutta heillä ei saa olla tarttuvia tauteja.

Toteutamme hoidon monien asiantuntijoiden yhteistyönä. Potilaan henkilökohtaisena lääkärinä toimii osaston veri- tai syöpäsairauksiin perehtynyt lääkäri. Potilas saa halutessaan myös omahoitajan, joka hoitaa häntä omassa vuorossaan.

Jatkoseuranta tapahtuu potilaan omassa keskussairaalassa. Käsittelemme seurantatiedot myös kantasolujensiirtokokouksessa Taysissa yhden, kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sekä kahden ja kolmen vuoden kuluttua hoidosta.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Leena Keskinen
Ylilääkäri Tuula Lehtinen