Julkaistu 30.6.2016

Tays eurooppalaisen syöpäverkoston jäseneksi

Tays on hyväksytty Euroopan syöpäkeskusten verkoston (OECI) jäseneksi 17.6. pidetyssä OECIn yleiskokouksessa. Arvostetun verkoston jäseninä on yli 70 syövänhoidon yksikköä EU:n alueelta. Verkoston tavoite on tuoda yhteen syöpätutkimuksen ja -hoidon parhaat käytännöt Euroopassa.

Liittymisen myötä käynnistyi myös Taysin syövänhoidon akkreditointiprosessi. OECIn akkreditoinnissa arvioidaan yksikön syövän hoidon ja tutkimuksen laatua. Taysin tavoitteena on saavuttaa Comprehensive Cancer Center -sertifikaatti, joka on korkein mahdollinen Euroopassa myönnettävä syövänhoidon laatustatus. Sertifikaatin saamiseksi pitää täyttää satoja laatuvaatimuksia. Kriteerien toteutuminen varmistetaan lopulta OECIn toteuttamassa auditoinnissa.

– Tavoitteemme on nostaa alueen syövänhoito korkealle tasolle. Akkreditointiprosessi tukee Tays Syöpäkeskus -hanketta. Syöpäkeskuksen muodostumisen myötä syöpään liittyvät tutkimushankkeet ja potilaan hoito yhdistyvät entistä saumattomammin, sanoo akkreditointihanketta vetävä osastonylilääkäri ja dosentti Annika Auranen.

Mikäli OECI aikanaan myöntää sertifikaatin, se merkitsee, että alueen syövänhoito ja syöpään liittyvä tutkimus on kansainvälisestikin arvioiden korkealuokkaista ja monipuolista. Comprehensive Cancer Center -statuksen hakeminen on kuitenkin vasta alkua pitkäjänteiselle kehitystyölle, sillä statuksen saanut syöpäkeskus sitoutuu jatkuvaan laadunparannukseen.

– Toimintamme tavoitteena on potilaan etu, eli paras mahdollinen ja jatkuvasti kehittyvä hoito. Haluamme turvata potilaillemme mahdollisuuden uusimpiin syöpähoitoihin. Lääkehoidon osalta tämä tarkoittaa panostamista kliinisiin lääketutkimuksiin. Vuonna 2015 Taysissa avattu varhaisvaiheen lääketutkimuskeskus onkin yksi merkittävä askel kohti entistä parempaa ja ajan tasalla olevaa syövänhoitoa, Auranen sanoo.