Tehohoito-osaston sairaanhoitaja

Tehohoito

Hoidamme kriittisesti sairaita potilaita, joilla on äkillinen, tilapäinen, henkeä uhkaava yhden tai useamman elintoiminnan häiriö. Tehohoidon tarve voi johtua esimerkiksi vakavasta sairaudesta tai onnettomuudesta. Tehohoitoa tarvitaan myös joidenkin suurten leikkausten jälkeen.

Seuraamme tehohoidossa olevan potilaan vointia tarkasti valvontamonitoreilla. Potilaan elimistöä voidaan tukea ja hoitaa muun muassa lääkkeillä, hengityslaitteilla, munuaisten korvaushoidolla sekä erilaisilla toimenpiteillä ja leikkauksilla.

Taysissa tehohoito on keskitetty teho-osastolle, lukuun ottamatta vastasyntyneitä ja välitöntä sydänleikkausten jälkeistä valvontaa tarvitsevia potilaita. Hoidamme vuosittain noin 2000 potilasta, joista puolet ovat tehohoidossa ja puolet tehovalvontahoidossa.

Teho-osastolla hoidettavia sairauksia ovat muun muassa

 • vaikeat infektiot
 • eri syistä johtuva hengitysvajaus
 • eri syistä johtuva verenkiertovajaus
 • elvytyksen jälkihoito
 • akuutti munuaisten toimintahäiriö
 • aivoverenvuodot ja aivovammat.

Tehohoitoa voidaan tarvita myös

 • joidenkin leikkauksien jälkeisinä ensimmäisinä päivinä
 • aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa
 • myrkytyksissä
 • vaikeiden nestetasapainon häiriöiden hoidossa.

Tutkimukset ja hoito teho-osastolla

Kriittisesti sairastuneet potilaat tarvitsevat tehohoitoa tai tehovalvontaa. Tehovalvontahoidossa olevilla potilailla on yleisimmin yhden elinryhmän lievä toimintahäiriö tai sen uhka, joka kuitenkin vaatii erityistä valvontaa ja hoitoa, toimenpiteitä ja lääkkeitä.

Tehohoidon tavoitteena on voittaa aikaa vaikean sairauden tai vamman paranemiseen. Tehohoidossa olevalla potilaalla on mahdollisuus elää laadukasta elämää kriittisestä sairaudesta toivuttuaan.

Seuraamme ja tutkimme potilaan tilaa ottamalla erilaisia laboratoriotutkimuksia ja kuvantamistutkimuksia, kuten röntgen-, tietokonekerros- ja magneettikuvauksia sekä muita selvittelyjä, kuten neurofysiologisia tutkimuksia.

Hoitomuodot

 • Potilaan hengitysvajausta hoidetaan hengityslaitteella kasvomaskin tai hengitysputken avulla.
 • Potilaan verenkiertovajausta hoidetaan nestehoidolla ja erilaisten verenkiertoa tukevien lääkkeiden avulla.
 • Potilaan akuuttia munuaisvauriota voidaan hoitaa munuaisten korvaushoitolaitteilla.
 • Potilas tarvitsee vaikeassa infektioissa antibioottilääkitystä, erilaisia elinhäiriöiden tukihoitoja ja tarvittaessa kirurgista infektiopesäkkeen poistoa.
 • Neurologiset ja neurokirurgiset potilaat tarvitsevat alentuneen tajunnantasonsa tai esimerkiksi kohonneen kallonsisäisen paineen vuoksi tarkkailua ja hoitoa.

Kuntoutus

Tuemme potilaan varhaista kuntoutumista heti, kun se on sairauden kannalta mahdollista. Asentohoito ehkäisee vartalon ja raajojen toimintahäiriöitä ja kudosten venyttymistä sekä vähentää painehaavojen, keuhkokuumeen, syvien laskimotukosten ja keuhkoveritulpan riskiä. Lisäksi asentohoito edistää keuhkojen toimintaa ja ennaltaehkäisee raajojen turvotusta.

Tehohoitopotilaan spontaania hengitystä tehostetaan usein toistuvilla asennon vaihdoilla, ylävartalon kohoasennolla, yläraajojen liikeharjoituksilla ja sisään- ja uloshengityksen ohjauksella. Liikeharjoitusten tavoitteena on nivelten liikkuvuuden sekä lihasten ja hermokudoksen joustavuuden ylläpitäminen.

Jatkohoito

Teho-osastolta potilas pääse harvoin suoraan kotiin. Hoito jatkuu tavallisesti valvontaosastolla, vuodeosastolla tai toisessa sairaalassa. 

Tehohoitoa toteutetaan yhteistyössä potilaan perustautia tai tehohoitoon johtanutta sairautta tai vammaa hoitavien lääkäreiden kanssa. Huolehdimme potilaasta myös tehohoitojakson jälkeen vuodeosastoille tarvittaessa tehtävillä seurantakäynneillä tai kutsumalla hänet jälkiseurantakäynnille.

Jälkiseurantakäynti

Kutsumme potilaan tarvittaessa jälkiseurantakäynnille tehohoidon jälkeen, noin kolmen kuukauden kuluttua tehohoidon päättymisestä. Jälkiseurantakäynnin tavoitteena on auttaa potilasta ja hänen läheisiään muodostamaan mahdollisimman selkeä ja ehyt kuva tehohoidosta. Jälkiseurantakäynnillä tuemme potilaan toipumista ja kuntoutumista sekä arvioimme potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua tehohoidon jälkeen.

Kysymme kaikkien tehohoidossa olleiden potilaiden elämänlaadusta ja toimintakyvystä vuoden kuluttua tehohoidon päättymisestä.

Taysin erityisosaaminen

Tehohoidon tuloksia seurataan maassamme tarkasti, ja ne ovat Taysin tehohoidon osalta erittäin hyviä. Tehohoidossa ja tehovalvontahoidossa olleista potilaista yli 90 prosenttia siirtyy sairaalasta kotiin tai jatkokuntoutukseen.

Osa potilaista voi tarvita tehohoidon jälkeen hengitystä tukevaa laitehoitoa tai munuaisvaurion pitkittyessä jaksottaista munuaistenkorvaushoitoa eli dialyysihoitoa. Tehohoidon avulla useimmat kriittisesti sairastuneista potilaista toipuvat kuitenkin hyvin, lähes tai täysin tehohoitoa edeltäneeseen toimintakykyynsä.

Taysin teho-osastolla tehdään aktiivisesti tutkimustyötä potilaiden hoidon parantamiseksi. Osallistumme myös maailmanlaajuisiin lääke- ja hoitotutkimuksiin, joten uusimmat lääkkeet ja menetelmät ovat käytettävissämme.

Vastuuhenkilöt

Vt. vastuualuejohtaja Ville Jalkanen
Ylilääkäri Anne Kuitunen
Ylihoitaja Sonja Hietaranta