Tehohoito- ja tehovalvontapotilaan hoitopolku

Hoitopolku alkaaPotilas sairastuu, loukkaantuu tai vammautuu vakavasti

 • Potilas tulee Ensiapu Acutasta, vuodeosastolta, leikkaussalista, synnytyssalista tai muusta sairaalasta

Saapuminen teho-osastollePotilas saapuu teho-osastolle

 • Lääkäri ja hoitaja vastaanottavat potilaan ja arvioivat tarvittavan seurannan, hoidon ja tutkimukset

EsitiedotEsitiedot saapuvasta potilaasta

 • Teho-osastolla tutustutaan potilaan aikaisempiin potilaskertomuksiin.
 • Teho-osasto saa tiedot potilaan nykyisestä sairaudesta tai tapaturmasta.

Tutustuminen osastoonTutustuminen teho-osastoon

 • Jos tehohoitojakso on osa suunniteltua toimenpidettä, potilas voi käydä tutustumassa osastoon leikkausta edeltävänä päivänä.

Tehohoito alkaaTehohoito alkaa

 • Kun uusi potilas on saapunut teho-osastolle, seurannan ja hoidon aloitus saattaa viedä aikaa tunnin tai jopa enemmän. Ohjaamme läheiset odotustilaan tutkimusten ja hoidon alkamisen ajaksi.
 • Oma hoitaja hakee läheiset potilaan luo, kun tilanne sallii.

Hoidon suunnittelu ja arviointiHoidon suunnittelu ja arviointi

 • Arvioimme potilaan hoitoa päivittäin (ja alkuun jopa tunneittain) ja suunnittelemme potilaan hoidon toteutusta. Hoitosuunnitelma muuttuu potilaan voinnin mukaan.

TehohoitotyöTehohoito ja tehohoitotyö

 • Potilaan hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri erikoisalojen ammattilaisten kanssa.
 • Seuraamme tehohoidon aikana potilaan vointia erilaisilla valvontalaitteilla ja mittauksilla.
 • Tuemme elintoimintoja neste-ja ravitsemushoidolla, lääkehoidoilla ja erilaisilla laitteilla, kuten hengityslaite.
 • Potilaalla on jokaisessa vuorossa oma hoitaja. Tehohoitolääkäri on osastolla ympäri vuorokauden.
 • Huolehdimme potilaan päivittäisestä hygieniasta (muun muassa peseytyminen ja suun hoito) ja normaalista vuorokausirytmistä voinnin mukaan.

Tutkimukset ja toimenpiteetTutkimukset ja toimenpiteet

 • Potilaalle tehdään erilaisia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia sekä erilaisia toimenpiteitä hoidon aikana.
 • Potilashuoneessa tehtävien toimenpiteiden ajaksi ohjaamme läheiset huoneen ulkopuolelle odottamaan.

LääkärikierrotTehohoidon ja erikoisalojen lääkärinkierrot

 • Potilaan vastuulääkärinä toimiva tehohoitolääkäri sekä muiden erikoisalojen lääkärit tekevät hoitosuunnitelman päivittäin. Tehohoitolääkäri vastaa hoidosta ympäri vuorokauden.
 • Potilaan hoitoon osallistuu myös erikoistumisvaiheen lääkäreitä ja sairaanhoitajaopiskelijoita.

HoitoneuvotteluHoitoneuvottelu

 • Hoidon pitkittyessä järjestämme usein hoitoneuvottelun, johon osallistuvat läheiset, potilas mahdollisuuksiensa mukaan sekä hoitavat lääkärit ja potilaan omahoitaja.
 • Hoitoneuvottelussa käsitellään potilaan sairautta ja hänen saamaansa hoitoa ja tehdään jatkohoitosuunnitelmia.

KuntoutusKuntoutus ja fysioterapia

 • Aloitamme potilaan kuntoutuksen ja fysioterapian mahdollisimman pian voinnin salliessa.
 • Tehopotilaan kuntoutus ja fysioterapia sisältää esimerkiksi hengitysharjoituksia, istumaan nousemista tai raajajumppaa vuoteessa.

ElämänlaatukyselyElämänlaatu ja -tavat sekä toimintakykymittaus

 • Arvioimme potilaan elämänlaatua ja -tapoja sekä toimintakykyä ennen tehohoidon alkua elämänlaatukyselyllä.
 • Samat asiat kysytään myös jälkikäteen 12 kuukautta tehohoidon päättymisestä.

Läheisen tukiLäheisen tuki

 • Läheinen voi antaa tietoja tapahtuneesta sekä potilaan mahdollisista perussairauksista, allergioista, lääkityksistä ja toimintakyvystä.
 • Läheinen saa tietoa potilaan hoidon kulusta ja osaston käytännöistä.
 • Heti kun tilanne sallii, potilaan luona voi vierailla.
 • Potilashuoneessa on usein myös muita potilaita. Kun toisten potilaiden asioita käsitellään tai heille tehdään hoitotoimenpiteitä, pyydämme läheisiä poistumaan huoneesta.
 • Vakava sairastuminen on kriisi myös läheisille. Hoitohenkilökunta järjestää kriisiapua tarpeen mukaan. Tilanteesta riippuen kriisiapua tarjoaa psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri tai sairaalapappi.
 • Läheiset voivat tarvittaessa yöpyä potilashotellissa.
 • Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa erilaisten etuuksien hakemisessa ja käytännön asioiden järjestelemisessä.

JatkohoitoJatkohoito

 • Kun tehohoidon tarve loppuu, potilas siirtyy jatkohoitoon vuodeosastolle tai toiseen sairaalaan.

PalautePalaute tehohoidosta

 • Otamme mielellämme vastaan palautetta hoidosta.
 • Palautetta voi antaa suullisesti, odotusaulassa olevaan kirjaan, kirjalliseen palautelomakkeeseen, tai sen voi tehdä myös sähköisesti

JälkiseurantakäyntiJälkiseurantakäynti

Hoitopolku loppuuElämänlaatu ja toimintakykymittaus

 • Potilaan elämänlaatua ja toimintakykyä kysytään 12 kuukautta tehohoidon päättymisestä.