Tehohoito- ja tehovalvontapotilaan läheisen hoitopolku

Palvelupolku alkaaLäheisesi sairastuu, loukkaantuu tai vammautuu vakavasti

Potilas tulee teho-osastolle Ensiapu Acutasta, vuodeosastolta, leikkaussalista, synnytyssalista tai muusta sairaalasta

Tiedottaminen tapahtuneestaTiedotamme että potilas on tehohoidossa

 • Ilmoitamme läheiselle potilaan sairastumisesta tai vammautumisesta ja että hän on teho-osastolla.

KeskusteluVoit keskustella hoitajan ja / tai lääkärin kanssa

 • Lääkäri ja hoitaja antavat tietoa potilaan hoidosta ja tutkimuksista.
 • Voit sopia vierailuajankohdasta hoitajan kanssa ja saat yhteystiedot osastolle.

Tulo osastolleSaavut osastolle

 • Odotustilassa on saatavana yleistä tietoa osaston toiminnasta ja sairaalan palveluista.
 • Kun kriittisesti sairas potilas on saapunut teho-osastolle, valvonnan ja hoidon aloitus vie aikaa noin tunti, joskus enemmänkin.
 • Kun potilaalle tai samassa huoneessa olevalle toiselle potilaalle tehdään tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, potilashuoneessa on vain teho-osaston henkilökuntaa.
 • Sinut haetaan potilaan luokse heti, kun se on mahdollista.
 • Voit täyttää läheispalautekyselyn.

TehohoitotyöTehohoito ja tehohoitotyö

 • Potilaan hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri erikoisalojen ammattilaisten kanssa.
 • Tehohoidon aikana seuraamme potilaan vointia erilaisilla valvontalaitteilla ja mittauksilla.
 • Potilas saa lääke- ja nestehoitoa, ja tuemme elintoimintoja tarvittaessa erilaisilla laitteilla, kuten hengityslaite.
 • Potilaalla on jokaisessa vuorossa oma hoitaja. Tehohoitolääkäri on osastolla ympäri vuorokauden.
 • Huolehdimme potilaan päivittäisestä hygieniasta (muun muassa peseytyminen ja suun hoito) ja normaalista vuorokausirytmistä voinnin mukaan.

Saat tietoaSaat tietoa potilaan hoidosta

 • Kerromme sinulle potilaan voinnista, hoidosta ja osaston käytännöistä.
 • Voit antaa tietoja tapahtuneesta sekä potilaan mahdollisista perussairauksista, allergioista, lääkityksistä ja toimintakyvystä.
 • Arvioimme potilaan hoitoa päivittäin (tai jopa tunneittain) ja suunnittelemme hoidon toteutusta. Hoitosuunnitelma muuttuu potilaan voinnin mukaan.

TutkimuslupaTutkimuslupakysymykset

 • Teho-osaston toimintaan liittyy oleellisesti jatkuva lääketieteellinen ja hoitotyön tutkimus.
 • Näihin tutkimuksiin tarvitaan aina potilaan suostumus.
 • Jos potilas ei itse kykene antamaan suostumusta mahdolliseen tutkimukseen, kysymme sitä lähiomaiselta.

HoitoneuvotteluOsallistut hoitoneuvotteluun

 • Hoidon pitkittyessä järjestämme usein hoitoneuvottelun, johon osallistuvat läheiset, potilas mahdollisuuksiensa mukaan sekä hoitavat lääkärit ja potilaan oma hoitaja.
 • Hoitoneuvottelussa käsitellään potilaan sairautta ja hänen saamaansa hoitoa ja tehdään jatkohoitosuunnitelmia.

ElämänlaatukyselyElämänlaatu ja -tavat sekä toimintakykymittaus

 • Arvioimme potilaan elämänlaatua ja -tapoja sekä toimintakykyä ennen tehohoidon alkua elämänlaatukyselyllä.
 • Kyselyyn vastaa läheinen, jos potilas itse ei pysty.
 • Samat asiat kysytään myös jälkikäteen 12 kuukautta tehohoidon päättymisestä.

Hoitoon osallistuminenOsallistut hoitoon ja tuet toipumista

 • Heti kun potilaan vointi sallii, hänen luonaan voi vierailla.
 • Voit sopia hoitoon osallistumisesta oman hoitajan kanssa potilaan voinnin mukaan.
 • Potilashuoneessa on usein myös muita potilaita. Kun toisten potilaiden asioita käsitellään tai heille tehdään hoitotoimenpiteitä, pyydämme läheisiä poistumaan huoneesta.
 • Läheiset voivat tarvittaessa yöpyä potilashotellissa
 • Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa erilaisten etuuksien hakemisessa ja käytännön asioiden järjestelemisessä.

Saat tukeaSaat itse tukea

 • Vakava sairastuminen on kriisi myös läheisille. Hoitohenkilökunta järjestää kriisiapua tarpeen mukaan. Tilanteesta riippuen kriisiapua tarjoaa psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri tai sairaalapappi.
 • Hiljentymishuone löytyy sairaalan 0-kerroksesta, ja se on avoin kaikille elämänkatsomuksesta riippumatta.

JatkohoitoSaat tietoa potilaan jatkohoitosuunnitelmista

 • Kun tehohoidon tarve loppuu, potilas siirtyy jatkohoitoon vuodeosastolle tai toiseen sairaalaan.

PalautePalaute tehohoidosta

 • Otamme mielellämme vastaan palautetta hoidosta.
 • Palautetta voi antaa suullisesti, odotusaulassa olevaan kirjaan, kirjalliseen palautelomakkeeseen, tai sen voi tehdä myös sähköisesti

KuntoutuminenTuet potilaan kuntoutumista

JälkiseurantakäyntiPotilaan ja läheisen jälkiseurantakäynti

ToimintakykymittausElämänlaatu ja toimintakykymittaus

 • Potilaan elämänlaatua ja toimintakykyä kysytään 12 kuukautta tehohoidon päättymisestä.