Transsukupuolisuus

Joskus ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen ruumiillisia ominaisuuksiaan. Äärimuotoa tästä sukupuoli-identiteetin ja ruumiillisen sukupuolen välisestä voimakkaan yhteensopimattomuuden kokemuksesta kutsutaan transsukupuolisuudeksi.

Suomessa sukupuoli-identiteetin tutkiminen ja niin kutsuttu sukupuolen korjaushoidon aloitus on keskitetty Helsingin ja Tampereen yliopistosairaaloihin. Tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä.

Tutkimuksista ja diagnosoinnista vastaa moniammatillinen, psykiatrijohtoinen työryhmä. Taysin aikuispsykiatrisessa työryhmässä tutkitaan 18 vuotta täyttäneet ja nuorisopsykiatrisessa työryhmässä alle 18-vuotiaina tutkimuksiin tulevat. Sukupuolen fyysisten ominaisuuksien muuttamiseen tähtäävästä hoidosta vastaavat tarvittaessa foniatrit, ihotautilääkärit, plastiikkakirurgit ja gynekologit.

Tutkimukset Taysissa

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, että kyseessä on transsukupuolisuus eikä psykiatrinen häiriö tai tilapäinen ajatus sukupuolen muuttamisesta tai nuoren laaja-alainen identiteettihäiriö. Yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa arvioidaan myös voimavaroja selviytyä raskaasta hoitoprosessista.

Tutkimusjaksoon kuuluu käyntejä sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän, lääkärin ja psykologin vastaanotolla. Tähän diagnostiseen tutkimukseen kuluu aikaa useimmiten vähintään puoli vuotta.

Diagnoosin varmistuttua voidaan aloittaa vuoden kestävä tosielämän vaihe eli uuden roolin omaksuminen.

Hormonihoidon aloitus

Mikäli henkilön terveydentila sallii, aloitetaan hänelle tosielämän vaiheen alkaessa hormonilääkitys. Tällä vaimennetaan oma hormonituotanto sekä saadaan aikaan ja ylläpidetään halutun sukupuolen ominaisia piirteitä.

Miehestä naiseksi -transsukupuolisilla lääkityksenä on estrogeeni- ja antiandrogeeninen valmiste, naisesta mieheksi -transsukupuolisilla testosteronivalmisteet. Lääkkeillä pyritään toivotun sukupuolen fysiologisiin hormonipitoisuuksiin. Käytetyt lääkkeet ja annokset suunnitellaan yksilöllisesti.

Kun sopiva hoito on jatkunut parin vuoden ajan, jatkoseuranta siirtyy oman asuinalueen terveyspalveluihin. Vuosittaiset seurantakäynnit ovat tärkeitä, koska kyseessä on pysyvä, pitkäaikainen lääkitys. Vastaanottokäynneillä seurataan potilaan fyysistä ja psyykkistä tilannetta, verikokeita, lääkityksen ja annoksen sopivuutta sekä hoitomyöntyvyyttä.

Sukupuolen juridinen ja kirurginen muuttaminen

Sukupuolen juridinen ja kirurginen muuttaminen tulee ajankohtaiseksi yleensä sen jälkeen, kun potilas on elänyt jonkin aikaa oikeaksi kokemassaan sukupuoliroolissa. Sukupuolen juridista muuttamista varten tarvitaan lääkärin lausunto sukupuoli-identiteetin tutkimukset tehneestä työryhmästä ja toinen lausunto Helsingin yliopistollisen sairaalan nuorten tai aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköstä.

Mahdolliset sukuelinkirurgiset hoidot tapahtuvat Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Niitä varten tarvitaan lähete sukupuoli-identiteetin tutkimukset tehneestä työryhmästä ja toinen lausunto Helsingin yliopistollisen sairaalaan nuorten tai aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköstä.

Rintojen poisto tai suurennus

Taysissa transsukupuolisten rintakirurgia on keskitetty rintakirurgiaan perehtyneille plastiikkakirurgeille.

Rintarauhasten poisto on naisesta mieheksi -transsukupuoliselle henkilölle eniten sosiaalista kanssakäymistä helpottava toimenpide, ja saattaa jäädä jopa ainoaksi kirurgiseksi toimenpiteeksi sukupuolen korjaushoidon aikana. Rintojen koko sekä ihon määrä ja laatu vaikuttavat leikkaustekniikan valintaan ja siten myös näkyvien arpien pituuteen.

Leikkauksen tavoitteena on maskulinisoida rintakehä poistamalla ja muokkaamalla sen feminiinisiä piirteitä. Leikkauksessa poistetaan suurin osa rintarauhasta ja liika iho, nännipiha ja nänni pienennetään ja siirretään oikealle paikalleen sekä häivytetään rinnanaluspoimu.

Miehestä naiseksi -transsukupuolisilla henkilöillä rinnat ovat merkittävät naiseuden tunteen ja minäkuvan kannalta. Rintojen kasvu hormonihoidon seurauksena tapahtuu yleensä 1–1,5 ensimmäisen käyttövuoden aikana.

Mikäli hormonihoidon avulla rinnat eivät kasva sen kokoisiksi, että sukupuolitunnusmerkit täyttyvät, voidaan rintoja suurentaa silikoni-implanteilla tai rasvansiirrolla.

Vastuuhenkilöt

Trans-poliklinikan apulaisylilääkäri Nina Uusi-Mäkelä
Gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri Pia Das
Plastiikkakirurgian ylilääkäri Minna Kelloniemi
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Minna Ylinen