Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme Taysissa tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä potilaita. Vastaamme myös tapaturmien aiheuttamien vammojen tutkimuksesta ja hoidosta. Leikkaushoidon lisäksi potilaita hoidetaan lääkkein sekä fysio- ja toimintaterapian keinoin.

Tays Keskussairaalaan on keskitetty esimerkiksi tapaturmissa ja onnettomuuksissa vammautuneiden potilaiden välitön hoito. Kiireettömiä potilaita lähetetään meille hoitoarvioon perusterveydenhuollosta sekä alue- ja keskussairaaloista, jos hoito edellyttää yliopistosairaalatason osaamista.

Taysissa hoidettavia tuki- ja liikuntaelinsairauksia ovat muun muassa

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Suurin osa potilaistamme tarvitsee leikkaushoitoa. Leikkauksista puolet tehdään päivystyksenä – tällaisia tilanteita ovat muun muassa luunmurtumat, pehmytkudosvammat ja tulehdukset. Potilas saa kutsun ennalta suunniteltuun leikkaukseen yleensä tukirangan ja nivelsairauksien hoidossa.

Osastolla hoidetaan pääsääntöisesti leikkauspotilaita. Osastohoitojakson aikana tehdään kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia. Hoidettavasta vaivasta riippuen potilas voi saada myös esimerkiksi kipsin, lastan tai tukisiteen hoidoksi leikattuun niveleen tai raajan. Vuodehoito kestää yleensä 1–5 vuorokautta.

Suurin yksittäinen potilasryhmä vuodeosastolla ovat lonkkansa tapaturmaisesti murtaneet vanhukset. Tämä vamma vaatii aina leikkaushoitoa.

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joiden sairaus tai vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa. Tällöin hoitoon hakeudutaan lähetteellä, jonka potilas saa yleensä omalääkäriltä terveyskeskuksesta. Potilas voidaan lähettää hoitoarvioon myös toisesta sairaalasta tai työterveyshuollosta. Poliklinikkakäynnillä voidaan täydentävänä tutkimuksena tehdä esimerkiksi röntgen-, tietokone- tai magneettikuvaus.

Taysin erityisosaaminen

Taysin käsi- ja mikrokirurginen osaaminen on valtakunnallisesti tunnustettua. Hoidamme muun muassa hermo-, verisuoni- ja jännevammoja sekä murtumia ja monikudosvammoja. Replantaatiokirurgia eli amputoituneen raajan tai raajan osan takaisinistutus on Suomessa aloitettu Taysissa, ja nykyäänkin vastaamme toisesta Suomen ympärivuorokautisista replantaatiopäivystyksistä.

Valtakunnallista huippuosaamista edustaa myös sarkooman eli luu-, side- ja tukikudoskasvainten hoito, joka on laajalti keskitetty Taysiin.

Uudistamme toimintaa ja tiloja

Toimimme tällä hetkellä useassa toimipisteessä. Tulevaisuudessa hoidamme aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksia yhdessä yksikössä saman katon alla.

Uudistamisohjelman myötä TULES-klinikka saa uudet toimitilat. Tätä silmälläpitäen on TULES-klinikassa tehty jo usean vuoden ajan systemaattista kehittämistyötä ja muutosvalmennusta, mikä tähtää tehokkaaseen, kustannusvaikuttavaan ja laadukkaaseen hoitoon.

Uudet tilat valmistuvat vuoteen 2019 mennessä Tays Keskussairaalan etupihalle rakennettavaan D-uudisrakennukseen.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Minna Kääriäinen
Vastuualuejohtajan varahenkilö, ylilääkäri Markku Kankaanpää
Ylihoitaja Kirsti Ahvenainen