Fysiatria

Taysissa tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme tuki- ja liikuntaelin sairauksista kärsiviä potilaita, joilla on muun muassa rankaperäisiä kipuongelmia sekä rasituksesta ja kulumisesta aiheutuvia raajaongelmia. Valtaosa potilaista hoidetaan terveyskeskuksissa, mutta jos kipuoire pitkittyy tai työ- ja toimintakyky eivät kuntoutuksesta huolimatta palaudu, potilas voidaan lähettää Taysiin.

Taysissa hoidettavia ongelmia ja sairauksia ovat muun muassa rankaperäiset kipuja aiheuttavat sairaudet, nivelperäiset sairaudet ja ylikuormituksesta johtuvat toiminnalliset ongelmat, jotka aiheuttavat toimintakyvyn oleellisen alenemisen.

Usein potilailla samanaikaisesti useampia kipukohteita ja lisäksi vielä muita somaattisia tai psyykkisiä sairauksia, jolloin puhutaan moniongelmaisesta potilaasta.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Potilas lähetetään tutkimuksiimme, jos hänen toiminta- tai työkykyä rajoittava oire on pitkittynyt tai pitkittymässä ja hoito edellyttää lisätutkimuksia. Taysiin lähetetään myös potilas, jonka työ- tai toimintakykyä ei ole saatu palautettua perusterveydenhuollossa fysioterapialla tai muulla kuntouttavalla toimella.

Lääkärin suorittaman kliinisen tutkimuksen lisänä käytämme tyypillisesti kuvantamismenetelmiä eli röntgen-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia sekä hermoratatutkimuksia. Lisäksi käytössämme on liikuntafysiologi, joka pystyy kattavasti arvioimaan kehon toimintakykyä.

Hoidamme valtaosan TULE- ja moniongelmaisista kipupotilaista poliklinikalla. Poliklinikoilla annetaan fysio- ja toimintaterapiaa muun muassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien, lantionpohjan toimintahäiriöiden, neurologisiin ja käsikirurgisiin ongelmiin sekä syöpätauteihin, keuhkosairauksiin ja lastentautien ongelmiin. Hoitosarjat ovat tyypillisesti lyhyitä ja jatkohoito tapahtuu yleensä perus- tai työterveydenhuollossa.

Taysin erityisosaaminen

Taysin fysiatrian erityisosaaminen on rankaperäisten ongelmien ja sairauksien arviossa ja hoidossa. Taysissa toimii rankakeskus, jossa rankaperäisiä sairauksia arvioidaan ja hoidetaan yhteistyössä fysiatrien, ortopedien ja neurokirurgien sekä eri diagnostisten alojen yhteistyönä. Lisäksi lantiopohjan toimintahäiriöiden arvio ja hoito ovat pitkälle vietyjä.

Tutkimushankkeemme koskevat rankaperäisiä ongelmia ja liikesäätelyhäiriöiden kartoittamista kipuun ja neurologisiin sairauksiin liittyen.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Timo Ruusila
Osastonhoitaja Arja Lumiaho