Työkyvyn tuki

Työkykyä tuetaan laajasti perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, työterveyshuollossa, erikoissairaanhoidossa ja työllisyyspalveluissa. Usein osatyökyinen ei saa kaikkea mahdollista tukea ja palveluiden välinen koordinaatio jää heikoksi.

Työssä olevien työkykyä tuetaan monin tavoin työpaikoilla ja työterveyshuollossa. Monet yrittäjät ja työelämän ulkopuolella olevat jäävät työkyvyn tuen ulkopuolelle.

Työkyvyn tuki Taysissa

Taysissa toimii osana kuntoutustutkimuspoliklinikkaa matalan kynnyksen TOIKE-palvelu, johon ei tarvita lääkärin lähetettä. Arvioimme, tuemme ja ohjaamme osatyökykyisten pirkanmaalaisten asiakkaiden toiminta- ja työkykyä. Autamme sopivan palvelukokonaisuuden löytämisessä.

Palvelukokeilu on tarkoitettu henkilöille, joilla on

  • sairauden tai vamman vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisessä työtehtävässä tai opiskelupaikassa
  • halu jatkaa työelämässä.
  • tuen tarvetta työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen suhteen

Asiakkaamme voi olla myös työtön. Tavoitteenamme on osatyökykyisyyden varhainen tunnistaminen ja jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen.

Asiakas voi ottaa yhteyttä suoraan TOIKE-palvelun ensilinjan työntekijään, 050 591 8581. TOIKE-palvelussa selvitämme työ- ja toimeentulotilanteen. Haastattelemme asiakkaan puhelimessa ja kutsumme tarvittaessa lisäselvityksiin ensilinjan työntekijälle.  Arviointitiimiin kuuluvat myös työterveyslääkäri ja psykologi. Psykologi voi tarvittaessa tehdä muutaman tapaamisen mittaisia mini-interventioita mm. kipu- ja jaksamisongelmissa.

Asiakkaan hoitosuhde ei siirry Taysin TOIKE-palveluun. Ohjaamme asiakasta ja varmistamme, että hän saa tarvitsemansa palvelut eri toimijoilta. Toimimme kiinteässä yhteistyössä muun työkykyä ylläpitävän ammattilaisverkoston kanssa.

Tarvittaessa teemme työkyvyn arvioita, mutta autamme ja neuvomme siinä myös muita terveydenhuollon toimijoita. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa terveydenhuollon ammattilaisille kaikissa työ- ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa.

Teemme tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat sosiaali- ja terveyskeskukset, työterveyshuolto, Taysin poliklinikat, työllisyyspalvelut, kuten TE-toimisto, Kela, kuntoutuslaitokset, eläkeyhtiöt, työkykykoordinaattorit ja kolmannen sektorin toimijat.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Virpi Heikkinen
Kuntoutuspäällikkö Tuula Haukka-Wacklin