Vainajapalvelut

Vainajan läheinen joutuu surun hetkellä kohtaamaan tunteita ja hoitamaan asioita, jotka saattavat olla hänelle ennen kokemattomia ja tuntua ylivoimaisilta. Toivomme, että tämän sivun tiedoista on apua läheisen kuolemasta aiheutuneessa surussa sekä käytännön asioiden järjestelyissä.

Sairaalan osastojen ja vainajatoiminnan henkilökunta ohjaa kuolemaan liittyvien asioiden hoidossa. Osastojen hoitajat voivat kertoa vainajan viime vaiheista sairaalan osastolla. Vainajatoiminnan henkilökunta tukee ja opastaa kuoleman jälkeisten asioiden hoidossa. Sairaalapapit ovat sielunhoitajina läheisten käytettävissä. Sosiaalityöntekijät neuvovat taloudellisten ja käytännön asioiden järjestelyssä.

Kuoleman tapahduttua läheisen tulee mahdollisimman nopeasti ottaa yhteyttä vainajan uskonnolliseen tai vakaumukselliseen yhteisöön sekä hautaustoimistoon. Näiden tahojen kanssa voi alustavasti sopia hautaamiseen liittyvistä asioista sekä saada ohjausta muiden käytännön asioiden hoitamiseen.

Vainajan hyvästely sairaalassa

Vainaja siirretään hoito-osastolta pian kuoleman jälkeen vainajasäilytystiloihin. Myös muualla kuin sairaalassa kuolleet henkilöt, joille tehdään kuolemansyyn selvitys ruumiinavauksen avulla, kuljetetaan Tays Keskussairaalan vainajasäilytystiloihin.

Läheiset voivat halutessaan viettää hetken vainajan luona hoito-osastolla heti kuoleman tapahduttua, tai vaihtoehtoisesti Tays Keskussairaalan O-rakennuksessa sijaitsevassa kappelissa tullessaan noutamaan vainajaa sairaalasta hautaustoimiston henkilöstön kanssa. Erikseen sovitusti on mahdollista hyvästellä vainaja kappelitiloissa jo ennen kuin hautaustoimisto noutaa hänet.

Sekä läheisten vierailulle kappelissa että vainajan noudolle varataan aika arkipäivisin kello 10–15, puhelin 03 311 75752. Samasta numerosta läheiset voivat tiedustella vainajan ruumiinavauksen sekä noutamisen ajankohtaa.

Tays ValkeakoskellaTays Sastamalassa ja Tays Hatanpäällä vainajat, joille ei tehdä ruumiinavausta, siirretään sairaalan omaan vainajasäilytystilaan. Läheiset voivat ottaa yhteyttä osastolle jossa vainaja on kuollut ja sopia, milloin voivat mennä vainajaa katsomaan. Jos Tays Valkeakosken, Tays Sastamalan tai Tays Hatanpään sairaalassa kuolleelle tehdään ruumiinavaus, vainaja siirretään Tays Keskussairaalan vainajasäilytystiloihin.

Vainajan noutaminen sairaalasta

Vainajan noudon järjestäminen Tays Keskussairaalan vainajasäilytyksestä on läheisten tehtävä. Läheisten tulee kuoleman tapahduttua olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä hautaustoimistoon, joka auttaa vainajanoutoon liittyvissä käytännön järjestelyissä.

Mikäli vainajan kuolemansyy on selvä, ei hänelle tehdä kuolemansyyn selvittämistä ruumiinavauksen avulla. Tällöin vainaja on noudettavissa vainajasäilytyksestä yleensä jo kuolemaa seuraavana päivänä.

Mikäli kuolemansyy selvitetään lääketieteellisen tai oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen avulla, viivästyy noutamisen ajankohta muutamalla päivällä.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet noutoon liittyvistä asioista saa soittamalla vainajasäilytykseen arkipäivisin kello 10–15, puhelin 03 311 75752.

Kuolintodistus ja hautauslupa

Hoitava lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen hoito-osastolla, jos kuolemansyy on kuolinhetkellä selvillä. Kuolintodistuslomake sisältää hautauslupalomakkeen. Hautauslupa postitetaan vainajan kotiosoitteeseen tai erikseen sovittuun osoitteeseen. Läheiset saavat pyynnöstä jäljennöksen kuolintodistuksesta.

Lääketieteellinen ruumiinavaus

Lääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä hoitava lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen saatuaan patologin lausunnon kuolemansyystä. Mikäli kuolemansyyn selvittäminen edellyttää jatkotutkimuksia, hoitava lääkäri antaa ruumiinavauksen jälkeen hautausluvan ja myöhemmin kuolintodistuksen.

Hautauslupa postitetaan vainajan kotiosoitteeseen tai erikseen sovittuun osoitteeseen. Läheiset saavat pyynnöstä jäljennöksen kuolintodistuksesta.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oikeuslääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen. Jos kuolintodistuksen kirjoittaminen viivästyy tutkinnallisista syistä, kirjoittaa oikeuslääkäri ensin hautausluvan.

Hautauslupa annetaan hautaustoimiston työntekijälle, joka noutaa vainajan säilytyksestä. Läheiset saavat pyynnöstä jäljennöksen kuolintodistuksesta poliisilta, joka määrittää oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tarpeellisuuden yhdessä oikeuslääkärin kanssa.

Oikeuslääketieteellisiin ruumiinavauksiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä arkipäivisin kello 8–14 numeroon 029 524 7511.

Vainajan vaatteet ja tavarat

Jos vainaja on ollut hoidettavana hoito-osastolla, luovutetaan hänellä mukana ollut omaisuus läheiselle hoitoyksiköstä.

Mikäli vainaja on tuotu Keskussairaalan vainajasäilytykseen sairaalan ulkopuolelta, luovutetaan hänellä mukana ollut omaisuus vainajasäilytyksestä joko läheiselle tai sovitusti hautaustoimiston henkilöstölle vainajanoudon yhteydessä.

Vainajan arvotavarat säilytetään aina, mutta vaatteet saattavat olla huonokuntoisia tai rikkoutuneita, jolloin ne hävitetään jo vainajasäilytyksessä.

Valokuvaaminen vainajatoimintatiloissa

Kuvaaminen Taysin vainajatoiminnassa on sallittu vain toiminnasta vastaavalle henkilöstölle, patologille, oikeuslääkärille ja poliisiviranomaiselle. Kaikilta muilta kuvaaminen obduktio-osaston tiloissa on kielletty.

Vainajan läheiset voivat kuvata kappelitiloissa niin halutessaan.

Vainajan sairaalahoidon laskutus

Jos vainaja on ollut hoidettavana hoito-osastolla, lasku sairaalahoidosta lähetetään vainajan kotiosoitteeseen. Jos vainajan maksukatto on täyttynyt viimeisen sairaalahoidon aikana, tästä lähetetään tiedote laskun mukana. Vainajan maksukattoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sairaalan potilastoimistoon arkipäivisin kello 10–14, puhelin 03 311 66405.

Kuolemansyyn selvittäminen ruumiinavauksen avulla ei aiheuta kustannuksia vainajalle tai hänen läheiselleen.

Vainajan potilastietojen luovuttaminen

Potilaskertomuksen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa, kun se on välttämätöntä tietoja pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta kaikkia vainajan potilaskertomuksia.

Vainajan potilastietoja voi pyytää potilaskertomuskeskuksesta. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus ja perustelu luovutukselle. Pyynnön voi tehdä sähköisesti OmaTaysissa (Omat tietoni → tietopyynnöt) tai lomakkeella Vainajan tietojen luovuttamispyyntö. Lomake lähetetään osoitteella: Tays, Potilaskertomuskeskus, PL 2000, 33521 Tampere.