Elinluovutustoiminta

Kun ihminen on parantumattomasti tai hengenvaarallisesti sairas, elinsiirto voi estää ennenaikaisen kuoleman tai auttaa pidentämään elämää. Elinluovuttaja antaa lahjoista arvokkaimman – elämän toisen ihmiselle. Yksi elinluovuttaja voi pelastaa jopa seitsemän ihmisen hengen ja poistaa raskaista keinomunuaishoidoista kaksi potilasta.

Teemme Taysissa munuaisten, maksan, sydämen, keuhkon, sydän-keuhkon, haiman ja ohutsuolen irrotusleikkauksia ja vastaamme elinluovutukseen liittyvistä järjestelyistä. Elinsiirtoleikkaukset on Suomessa keskitetty Helsingin yliopistolliseen sairaalaan.

Kuka sopii elinluovuttajaksi?

Elinluovuttajana voi olla vain aivokuollut henkilö. Ihminen on Suomen lain mukaan kuollut, kun hänen aivotoimintansa on loppunut. Aivokuoleman syynä on tavallisesti kallonsisäinen verenvuoto tai aivovamma. Kaksi riippumatonta lääkäriä toteaa aivokuoleman. Neurokirurgi tai neurologi toteaa aivotoiminnan loppumisen ja teho-osaston lääkäri hengitystoiminnan loppumisen.

Syy aivotoiminnan loppumiselle täytyy olla tiedossa ja aivot kuvattuna magneettikuvauksella tai viipalekuvauksella eli tietokonetomografialla, ennen kuin aivokuolema voidaan todeta.

Elinluovutuksen esteitä ovat:

  • aivokuoleman syy tai mekanismi on epäselvä
  • yli 85 vuoden ikä
  • positiivinen B-hepatiitti, HIV
  • viiden vuoden sisällä sairastettu syöpä, paitsi ihon tyvisolusyöpä tai aivokasvain

Kuka päättää elinten luovutuksesta?

Elinluovutustoimintaa säätelee laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä. Mikäli vainaja ei ole elinaikanaan tiettävästi vastustanut toimenpidettä, voidaan hänen elimiään ja kudoksiaan irrottaa toisen ihmisen hoitoa varten.

Jos täysi-ikäinen vainaja ei sairauden, mielenterveyden häiriön tai muun syyn vuoksi ole eläessään voinut muodostaa käsitystä elimien, kudoksien tai solujen irrottamisesta, saa toimenpiteen tehdä, jollei hänen lähiomaisensa tai muu omainen vastusta sitä. Omainen päättää myös alaikäisen vainajan elinluovutuksesta.

Lääkärin on selvitettävä, onko vainajan tahto tiedossa, ennen kuin elinten irrotus voidaan tehdä.

Kuinka elinluovuttajaa hoidetaan?

Koska aivokuollut ei hengitä itse, häntä hoidetaan teho-osastolla. Elimien irrotusleikkaus tehdään Taysin leikkaussalissa. Elinluovuttajaa hoidetaan ja kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti kuten muitakin vainajia, ja omaisella on mahdollisuus jättää hänelle jäähyväiset.

Elinten irrotuksen jälkeen vainaja siirtyy obduktio-osastolle vainajien säilytystilaan, josta hänet luovutetaan omaisille hautaamista varten.

Elinluovutuskoordinaattori vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin, puhelin 03 311 69453.

Kudossiirrot ja kudospankkitoiminta

Taysissa talteenotetaan myös kudoksia kliinistä käyttöä varten. Kudoksia voidaan talteenottaa kuolleilta (aivo- tai sydänkuolleilta) ja eläviltä luovuttajilta.

Kudossiirteinä käytettäviä kudoksia ovat sarveiskalvot, luut, jänteet, rusto, iho, sydänläpät, sydänpussi ja amnionkalvo. Taysissa tehdään esimerkiksi sarveiskalvo- ja tukikudossiirtoleikkauksia.

Lisätietoa kudospankkitoiminnasta: Tampereen yliopisto, Regea kudospankki.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Jaakko Långsjö
Elinluovutuskoordinaattori Salla Salin