Alaraajaiskemiapotilaan poliklinikkakäynnin hoitopolku

LäheteLähete

Lääkäri on todennut, että tarvitset tutkimuksia tai hoitoa, ja tehnyt lähetteen Taysin verisuonikirurgian poliklinikalle. Sinut saatetaan lähettää Taysiin verisuonikirurgin vastaanotolle esimerkiksi siitä syystä, että sinulla on lepokipua tai kudosvaurioita aiheuttava alaraajaiskemia eli valtimoahtauma tai elämää huomattavasti hankaloittava katkokävelyoire. Myös oireiden merkittävä pahentuminen on peruste lähettää poliklinikalle toimenpideharkintaan.

Kutsu tutkimuksiinHoidon tarpeen arviointi ja kutsu poliklinikalle

Verisuonikirurgi arvioi hoidon tarpeen, ja lähete käsitellään 3–5 vuorokauden sisällä saapumisesta. Kutsumme sinut verisuonikirurgian poliklinikalle oirekuvasta riippuen 1–3 kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta. Joissain tapauksissa viive voi olla ainoastaan vuorokausia.

Saapuminen TaysiinSaapuminen Taysiin ja ilmoittautuminen

Kun saavut sairaalaan, ilmoittaudu ensin pääaulassa olevalla automaatilla. Näytä automaatin lukijaan viivakoodia, joka on kutsukirjeessä, Kela-kortissa tai ajokortissa. Automaatti tulostaa sinulle kulkuohjeen verisuonikirurgian poliklinikalle ja käyntinumeron, jolla sinut kutsutaan vastaanotolle.

Verisuonikirurgian poliklinikka sijaitsee Taysin B-rakennuksen 11. kerroksessa. Näytä viivakoodia uudestaan hissiaulassa olevalla ilmoittautumisautomaatilla. Näin henkilökunta tietää sinun saapuneen poliklinikalle. Istu odottamaan poliklinikan odotustilaan, joka on vastaanottohuoneita vastapäätä. Seuraa odotustilassa olevaa infotaulua, sillä siihen tulee näkyviin käyntinumerosi sekä vastaanottohuoneen numero.

VastaanottoVastaanotto poliklinikalla

Poliklinikalla tutkimme verisuonistoasi ja arvioimme verenkiertoasi vähän kajoavin menetelmin kuten painemittauksin ja ultraäänellä. Näitä tutkimuksia tekee sairaanhoitaja. Tutkimusten jälkeen verisuonikirurgi arvioi hoidon tarpeen, kartoittaa riskitekijät ja tekee päätöksen tarvittavasta jatkohoidosta tai toimenpiteestä.

Jos arvioimme, että välitöntä tarvetta toimenpiteille ei ole, seurantaasi voidaan jatkaa terveyskeskuksessa.

Saatamme myös kutsua sinut uudestaan seurantakäynnille poliklinikalle.

HoitosuunnitelmaLisätutkimukset ja hoitosuunnitelma

Jos poliklinikkakäynnillä tehdyt tutkimukset antavat aihetta, sinut kutsutaan lisätutkimuksiin. Kuvaamme suonet vielä varjoainetehosteisella magneettiangiografialla (MRA) tai tietokonetomografialla. Sinusta otetaan myös verikokeita. Tämän jälkeen moniammatillinen työryhmä suunnittelee sinulle tarpeellisen hoidon. Tieto suunnitellusta jatkohoidosta tulee sinulle kirjeellä kotiin.

Sinulle suunniteltu jatkohoito voi olla:

Muista terveelliset elämäntavat

  • Lopeta tupakanpoltto
  • Liiku riittävästi
  • Syö terveellisesti
  • Huolehdi hampaistasi
  • Käytä sinulle määrättyjä lääkkeitä ohjeiden mukaan.
Palvelupolku - Kotihoito