Yleislääketiede

Tays Hatanpään sairaalassa hoidamme yleislääketieteen erikoisalalla potilaita kokonaisvaltaisesti. Potilailla voi olla kaikenlaisia sairauksia: infektioita, sydänsairauksia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja, syöpäsairauksia tai päihdeongelmia. Erityisen tärkeää on katkeamaton hoitoketju perusterveydenhuoltoon.

Perinteisesti yleislääketiede on perusterveydenhuoltoon liittyvä erikoisala. Tays Hatanpäällä on kuitenkin erikoissairaanhoitoon kuuluva yleislääketieteen osasto sekä kotisairaala, joissa hoidetaan monen eri erikoisalan potilaita. Potilailla saattaa myös olla samanaikaisesti usean eri erikoisalan sairauksia.

Potilaat tulevat osastolle ja kotisairaalaan tyypillisesti Ensiapu Acutasta tai suoraan kotoa terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Hoitojakso sisältää esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, suonensisäisiä antibioottihoitoja tai muita hoitoja.

Akuuttihoitojakson jälkeen järjestetään tarvittaessa kuntoutusjakso esimerkiksi Rauhaniemen sairaalassa. Yleislääketieteen osasto A5 tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Tampereen kaupungin päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa, jonka henkilökunta käy osastolla päivittäin.

Kotisairaalassa hoidetaan tamperelaisia aikuispotilaita, joiden toimintakyky on niin hyvä että he voivat olla kotona, vaikka tarvitsevatkin esimerkiksi suonensisäistä lääkehoitoa. Kotisairaala hoitaa myös saattohoitopotilaita. Tays Hatanpään kotisairaala toimii Tampereen alueella, mutta ei Teiskossa.

Vastuuhenkilöt

Yleislääketieteen ja geriatrian vastuualueen johtaja, ylilääkäri Sirkka-Liisa Kaistinen