Julkaistu 7.2.2020

Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -keskustelutilaisuuden satoa 5.2.2020

Tampereen keskusvirastotalossa 5.2. pidetty Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -tilaisuus keräsi valtuustosalin lähes täyteen väkeä. Tutustu tilaisuuden videotallenteeseen.

Valtuustosalin tilaisuudessa keskustelua käytiin vilkkaasti. Keskustelussa toivottiin, että potilaille tarjottaisiin mahdollisuus hakeutua hoidon ja avun piiriin vuorokauden ympäri.

Keskustelijat peräänkuuluttivat paikkaa, jonne voisi kävellä sisään tai ottaa yhteyttä itselleen sopivalla tavalla. Yhteydenottotapoihin ja hoitokeinoihin toivottiin monipuolisuutta digitalisaation avulla. Hoidossa olevien potilaiden hoidon jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta pidettiin tärkeänä. Tilanteen kriisiytyessä hoitoa pitäisi pystyä joustavasti lisäämään.

Myös läheisten asiat olivat paljon esillä keskustelussa. Osallistujien mukaan läheiset huomioidaan nykyään paremmin hoidon alkuvaiheessa, mutta heidät tulisi ottaa mukaan myös muissa hoidon vaiheissa. Läheisten jaksamisen huomioinnin ja tuen piiriin ohjaamisen nähtiin ennaltaehkäisevän läheisten uupumista.

Keskustelutilaisuuden tallenne on katsottavissa verkossa:

>>Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -tilaisuuden videotallenne

Keskusvirastotalossa 5.2. pidetty Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -tilaisuus keräsi valtuustosalin lähes täyteen väkeä.
Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -tilaisuus keräsi valtuustosalin
lähes täyteen.