Julkaistu 27.3.2017

Perussopimukseen ja hallintosääntöön muutoksia

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti maanantain 27.3. kokouksessaan tehdä muutoksia sairaanhoitopiirin hallintoa ohjaavaan hallintosääntöön. Samalla valtuusto merkitsi tiedoksi perussopimuksen muutostilanteen. Perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsenkunnat. Muutokset tulevat voimaan kesäkuun 2017 alusta lukien.

Perussopimuksen keskeisimpiä muutoksia edelliseen verrattuna on aluesairaaloiden itsenäisen hallinnon ja johtokuntien lakkauttaminen. Alueiden asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämistä varten voidaan jatkossa perustaa asiakasfoorumeita. Lisäksi perussopimuksen muutos mahdollistaa edellisten tilikausien ylijäämän palautukset jäsenkunnille.

Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi tässä yhteydessä hallintosääntöön tehtiin vain kuntalain edellyttämät välttämättömät muutokset sekä kirjattiin kuntayhtymässä jo käytössä oleva prosessijohtamisen malli sekä hallituksen suunnittelukokouskäytäntö. Lisäksi hallintosäännössä todetaan, että sairaanhoitopiirin toimielinten asioiden valmistelu ja päätöksenteko tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat siitä, että sairaanhoitopiirin henkilöstö, jäsenkuntien päättäjät, alueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteilla olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon sairaanhoitopiirin eri sidosryhmien tarpeet.