Julkaistu 7.9.2018

Pirkanmaalla ensihoito ehtii potilaiden luokse tavoitteiden mukaisesti

Kaupunkien keskustoissa saa nopeasti ensihoidon palvelua. Kaupunkien taajama-alueiden keskimääräiset ensihoidon tavoittamisajat ovat Suomessa hyvin yhtenäisiä. Kaupunkikeskustojen ulkopuolella alueiden erilaisuus aiheuttaa vaihtelua aikoihin, jonka sisällä ensihoitoyksikkö tavoittaa potilaan. Pirkanmaan ensihoitoyksiköt pärjäävät valtakunnallisessa vertailussa hyvin, selviää myös juuri julkaistusta STM:n vertailusta.

Hätätilassa olevat potilaat tavoitetaan Pirkanmaalla pääsääntöisesti nopeammin kuin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksessä edellytetään. Parhaiten tavoitteisiin päästään taajama-alueilla.

Tänä vuonna tammi-heinäkuun välisenä aikana Pirkanmaan ensihoidon palvelu on tavoittanut puolet hätätilapotilaista (AB-luokka) ydintaajamissa keskimäärin noin viiden ja puolen minuutin aikana (mediaani). Peräti 90 prosenttia heistä on tavoitettu reilun yhdeksän minuutin sisällä. Muissa taajamissa puolet on tavoitettu alle kahdeksassa minuutissa ja 90 prosenttia reilussa vartissa. Asutulla maaseudulla puolet tavoitetaan reilussa 16 minuutissa ja 90 prosenttia noin 28 minuutissa.

− Ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitteena on luoda koko sairaanhoitopiirissä samanlaisille alueille samanlainen ensihoito, ja tässä olemme onnistuneet hyvin. Viime vuonna teimme itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet, joten on hienoa todeta, että ne saavutettiin, sanoo Tays ensihoitokeskuksen ylilääkäri Sanna Hoppu.

Potilaiden tavoittamisajan toteumat ja tavoitteet

Riskialue

AB 50%

Tavoite

AB 90%

Tavoite

Ydintaajama

0:05:34

6,0

0:09:31

10,0

Muu taajama

0:07:49

8,0

0:15:23

16,0

Asuttu maaseutu

0:16:09

15,0

0:28:44

30,0

Muut alueet

0:17:43

-

0:33:52

-

Hätätilapotilaita kiireettömämmissä tehtävissä eli C-luokan tehtävissä pirkanmaalainen potilas tavoitettiin keskimäärin 24,1 minuutissa (tavoite puoli tuntia) ja D-tehtävissä keskimäärin 54 minuutissa (tavoite kaksi tuntia).

Ensihoidon tehtävien määrä Pirkanmaalla:

Ensihoidon tehtävien määrä Pirkanmaalla

AB

Lukumäärä

Ydintaajama

2747

Muu taajama

6323

Haja-asutusalue

1219

Muu alue

178

Puuttuu

3

Yhteensä

10470

C

Yhteensä

14645

D

Yhteensä

10346

Vuoden 2017 ensihoidon palvelutason toteumassa merkittävimmät puutteet esiintyivät Ylä-Pirkanmaalla, jossa osa ympärivuorokautisesti päivystävistä yksiköistä muutettiin 12 tunnin yksiköiksi. Tänä vuonna ensihoidon kenttäjohtajat ovat erityisesti seuranneet Ylä-Pirkanmaan valmiutta, ja tehneet tarvittaessa valmiussiirtoja. Valmiussiirrossa ambulanssi siirretään varsinaiselta asemapaikaltaan lähemmäs toisen kunnan rajaa. 

− Tuloksista selviää, että sekä Kihniössä että Mäntässä palvelutasossa määritetyt tavoitteet täytettiin varsin hyvin. Esimerkiksi Kihniössä puolet potilaista tavoitettiin alle kuudessa minuutissa kun tavoite on kahdeksan minuuttia. 90 prosenttia tavoitettiin 26 minuutissa kun tavoite on puoli tuntia. Myös Mäntässä onnistuttiin, kertoo Sanna Hoppu.

Kuntakohtaista vaihtelua syntyy lähinnä kuntien taajamien ulkopuolella haja-asutusalueilla, mikä johtuu kuntien kokoeroista ja maantieteestä sekä tehtävien vähäisestä määrästä. Silloin yksittäisellä tehtävällä on iso painoarvo keskilukua laskettaessa.

Jatkossa muitakin mittareita

Sanna Hoppu sanoo, että tavoittamisaikojen rinnalla ensihoidossa pitäisi lisätä myös hoidon laadun arviointia. Hoidon onnistumiseen vaikuttaa esimerkiksi se, että potilas itse kokee saaneensa apua.

− Jatkossa olisi hyvä kehittää arviointia esimerkiksi siitä, saatiinko oire tai kipu hallintaan ja potilaan hoito käyntiin. Onnistunutta hoitoa pitäisi arvioida muutenkin kuin mittaamalla tavoittamisaikaa. Näitä mittareita tulisi myös seurata valtakunnallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tällä viikolla ensihoitopalvelun saatavuudesta valtakunnallisesti. Ensimmäistä kertaa käytössä oli yhdenmukaista tietoa ja valtakunnalliset yhteiset kriteerit, etenkin kiireellisten tehtävien osalta.

STM:n tiedote verkossa https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ensihoitopalvelua-saadaan-erityisesti-ydintaajamissa-yhdenvertaisesti.