Julkaistu 27.5.2021

Pirkanmaalla otettu käyttöön FINENTRY-palvelu Suomeen matkustaville

Finentry.fi-palvelu on otettu tällä viikolla käyttöön Pirkanmaalla. Palvelun avulla Suomeen matkaa suunnitteleva saa toimintaohjeet Suomeen saavuttaessa edellytettävistä koronaan liittyvistä toimista. Palvelusta matkailija voi varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin FINENTRYn sopimuskumppaneiden näytteenottopisteissä tai saa ohjeet näytteenoton järjestämisestä muualla. 

FINENTRYN käyttöä suositellaan kaikille Suomeen ulkomailta saapuville, sekä kotimaahan palaaville suomalaisille että maahan saapuville ulkomaalaisille.

Palvelua eri kielillä

Suomen viranomaisten ohjeiden mukaan päivittyvä palvelu sujuvoittaa ajantasaisten ohjeiden saamista sekä niiden päivittämistä useille eri kielille. Palvelu on saatavilla ensi vaiheessa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä vaiheittain useilla muilla kielillä. Matkapuhelimessa sekä selaimessa toimivan palvelun käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta.

FINENTRY-palvelu huomioi erilaiset matkustajaryhmät, kuten ulkomailta Suomeen palaavat suomalaiset sekä työn, opiskelun tai muun syyn vuoksi Suomeen saapuvat matkustajat. FINENTRYpalvelun käyttöönotto ei vaikuta maahantuloon kohdistuviin matkustusrajoituksiin, joita rajanylityspaikoilla valvovat rajatarkastusviranomaiset.

Finentryn tarkoitus on saada maahan saapumiseen liittyvät, terveysturvallisuuteen tähtäävät toimet sekä viranomaisille että matkailijoille sujuviksi. Suomen viranomaiset toivovatkin, että mahdollisimman moni maahantulija käyttäisi Finentryä. Tämän vuoksi myös palvelun helppokäyttöisyyttä kehitetään koko ajan.

Palvelu on suunniteltu yhteistyössä terveys- ja turvallisuusviranomaisten sekä liikennöitsijöiden kanssa. Palvelun teknisenä tuottajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Lisätietoa: www.finentry.fi

Suomeen matkustamisen rajoituksista: www.raja.fi/korona-info  ja www.raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona