Julkaistu 5.10.2015

Pirkanmaalla selvitetään erikoissairaanhoidon yhtiöittäminen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt uuden erikoissairaanhoidon strategian vuosille 2016–2025. Strategian avulla ennakoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvaa toimintaympäristöä. Strategia perustuu näkemykseen, jossa erikoissairaanhoito toimii yhä enemmän palvelujen tuottajana ja kilpailee sekä potilaista että henkilökunnasta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Valtuusto linjasi myös, että Pirkanmaan erikoissairaanhoidon yhtiöittämisvaihtoehto selvitetään kolmessa eri vaiheessa kustannustehokkaasti. Selvitys vaiheistetaan suhteessa sote-uudistuksen reunaehtoihin sekä omaisuuteen, henkilöstöön ja tutkimustoimintaan sekä käytännön toimiin.

Sairaalan palvelukulttuurin kehittäminen perustuu strategiassa aitoon ja tasavertaiseen yhteistyöhön potilaan kanssa, tinkimättömään tahtoon onnistua palvelussa sekä lupaukseen hyvästä palvelukokemuksesta. Osa hyvää palvelukokemusta on potilaiden hoitaminen ”kerralla kuntoon”.

Valtuusto hyväksyi logistiikka- ja työterveysyhtiöt

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös materiaali- ja logistiikkapalvelujen sekä työterveyshuollon yhtiöittämisen yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Sairaanhoitopiirin palvelut yhdistetään kaupungin konserniin sijoittuviin yhtiöihin pääasiassa ensi vuoden alusta.

Tampereen kaupunki ja sairaanhoitopiiri perustavat Tuomi Logistiikka Oy -nimisen osakeyhtiön, joka tuottaa vuodesta 2016 alkaen kummankin organisaation hankinta- ja logistiikkapalvelut. Yhtiö toimii lisäksi osittain Taysin erityisvastuualueen yhteishankintayksikkönä.

Sairaanhoitopiirin työterveyshuolto yhdistetään vastaavasti sairaanhoitopiirin ja kaupungin omistamaan Tullinkulman Työterveys -osakeyhtiöön. Yhtiön päätarkoituksena on tuottaa omistajilleen monipuolisia työterveyshuoltoon liittyviä palveluja ja se vastaa myös lainsäädännössä määritellyistä työterveyshuollon palveluista.