Julkaistu 20.12.2018

Pirkanmaan apuvälinepalveluissa siirrytään maakunnalliseen yhteistyöhön

Asiakas hyötyy muun muassa välineistön laadun paranemisesta ja palvelun tehostumisesta.

Taysissa ja Pirkanmaan kunnissa siirrytään alueelliseen apuvälinepalveluun. Maakunnallinen apuvälinekeskus aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun Taysin apuvälineyksikön ja kuntien apuvälinepalveluiden toiminta yhdistyvät. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnista vain Jämsä ja Kuhmoinen jättäytyvät toiminnan ulkopuolelle ja hoitavat itse apuvälinetoimintansa.

Jatkossa asiakas saa kaikki tarvitsemansa perusapuvälinepalvelut lähipalveluna omasta kunnastaan ja erityistä osaamista vaativat apuvälinepalvelut sekä siihen tarvittavat tukipalvelut erikoissairaanhoidon apuvälinekeskuksesta Taysista. 

Uudesta keskuksesta on useita hyötyjä sekä asiakkaille että kunnille.

– Apuvälineet hankitaan keskitetysti. Näin kaikkiin kuntaan saadaan tasalaatuinen apuvälineistö. Apuvälineiden kierrättäminen kuntien välillä tehostaa ja nopeuttaa palvelua, kun yhden kunnan varastossa oleva välineistö voidaan hyödyntää toisen kunnan asiakkaan tarpeisiin. Myös maakunnallinen osaamisverkosto vahvistuu, tiivistää vastuuyksikön palveluesimies Anne Ojala uudistuksen hyötyjä.

Maakunnallinen apuvälinekeskus vastaa asiakkaiden liikkumisen, kommunikoinnin, tietotekniikan, ympäristönhallinnan sekä päivittäisten toimintojen apuvälinepalveluista. Apuvälineiden luovutusta ohjaavat valtakunnalliset apuvälineiden luovutusperusteet. Lainattavia apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuoli, puheäänenvahvistin, kyynärsauvat, sähköpyörätuoli sekä rollaattori.

– Tavoitteena on tarjota soveltuvien apuvälineratkaisujen avulla paras mahdollinen toimintakyky jokaiselle asiakkaallemme.

Maakunnallinen apuvälinepalvelu käynnistetään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toiminta kattaa kierrätettävät, asiakkaalle lainattavat apuvälineet. Jatkossa mukaan tulevat myös omaksi hankittavat apuvälineet sekä vammaispalvelulain perusteella hankittavat apuvälineet.

Apuvälinekeskus toimii kunnissa apuvälineyksikköjen sekä -lainaamojen yhteydessä sekä Taysin kampuksella apuvälineyksikön tiloissa.