Julkaistu 21.1.2022

Pirkanmaan eristyskäytännöt muuttuvat – sairasta hengitystieinfektio kotona

Pirkanmaalla luovutaan tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä ensisijaisena todisteena koronatartunnasta. Koska koronatilanne on nopeasti huonontunut, tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Positiivisen koronavirustestituloksen saaneille on toimintaohjeita tays.fi verkkosivuilla.

Tartuntatautiviranomaisen asettama eristys menettänyt vaikuttavuutensa

Omikronmuunnos on moninkertaistunut päivittäisten koronatartuntojen määrän joulukuun alun jälkeen. Koska omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä, suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut testituloksen tullessa tartuntatautiviranomaisen tietoon. Henkilön eristykseen asettamisella ei ole tällöin epidemiologista perustetta.

Jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida ehkäistä tartuntojen leviämistä. Kotitestillä todetut tartunnat eivät tule lainkaan tartuntatautiviranomaisten tietoon.

Ohje: vältä kontakteja

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Jos yleisvointisi on hyvä, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin. Voit halutessasi tehdä koronakotitestin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan koronavirusoireisen henkilön tulee välttää oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan.

Toimintaohjeet on päivitetty Taysin verkkosivuille tays.fi. Myös oireettomien tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia. Katso myös Usein kysyttyjä kysymyksiä koronavirusinfektiosta, eristyksestä ja karanteenista.

Koronavirustestausta on kohdennettu

Kansallisen linjauksen mukaan pandemiavaiheessa ei ole enää tarvetta tunnistaa yksittäisen potilaan taudinaiheuttajaa, vaan taudinaiheuttajan selvittely tulee kohdentaa vakavasti sairaisiin potilaisiin.

Terveydenhuollon testaus kohdennetaan tämän vuoksi nyt muun muassa vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin ja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin. Lisäohjeita testattavista ryhmistä löytyy Taysin verkkosivulta Toimi näin koronaviruksen aiheuttamaa infektiota epäiltäessä

Normaalit sairauspoissaolokäytännöt käyttöön

Yksilön perusoikeuksia rajoittava eristyspäätös on viimesijainen keino epidemian rajaamiseksi. Perusoikeuksien rajoitusten tulee olla tehokkaita ja välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Valtion hybridistrategian testaa-eristä-jäljitä-hoida -mallilla ei enää voida hidastaa tartuntojen leviämistä. Tartuntatautilain edellyttämää epidemiologista perustetta laajamittaisille eristyspäätöksille ei siten enää ole.

Tarpeesta korvata ansionmenetys ei synny perustetta määrätä henkilöä eristykseen. Myöskään työnantaja ei voi vaatia työntekijältä eristyspäätöstä. Ansionmenetykset tuleekin korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin hallinnollisella päätöksellä. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaalit sairauspäivärahakäytännöt tai työntekijän laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä, miten asia voitaisiin ratkaista.

Jo asetetut eristykset eivät muutu

Tämä tiedote ei muuta jo aiemmin asetettuja eristyspäätöksiä. Valtavan eristyspäätösmäärän uudelleenkäsittely ei ole nykyisessä tilanteessa mahdollista. 

Tämä toimintatapa otetaan käyttöön 21.1.2022 alkaen Pirkanmaalla. Vastaava toimintamalli otetaan käyttöön yhdessä pääkaupunkiseudun ja muiden suurimpien sairaanhoitopiirien kanssa.