Julkaistu 4.3.2021

Pirkanmaan koronatestausstrategia muuttuu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laajentaa asteittain niiden oireettomien henkilöiden testaamista, jotka ovat jäljitystyön perusteella altistuneet koronavirukselle. Altistuneiden testauksella pyritään tehostamaan epidemian hallintaa ja se perustuu sosiaali- ja terveysministeriön päivitettyyn strategiaan.

STM:n päivitetyssä strategiassa esitetään oireettomien henkilöiden testaamista tietyissä tilanteissa ja testauskapasiteetin salliessa. Pirkanmaalla on jo pitkään tehty kohdennettuja oireettomien henkilöiden seulontoja tilanteissa, joissa se on ollut epidemiologisesti perusteltua yksittäisten tartuntaryppäiden hallitsemiseksi ja tartuntaketjujen katkaisemiseksi.

Jatkossakin koronavilkkuhälytyksen saaneiden henkilöiden on suositeltavaa varata koronatestiaika heti, jos heillä tulee lieviäkään oireita. Pelkästään Pirkanmaalla oleskelleiden, oireettomien koronavilkkuhälytyksen saaneiden henkilöiden ei tässä vaiheessa ole välttämätöntä varata koronatestiaikaa, ellei heillä ole koronavilkkuhälytyksen lisäksi muuta tietoa mahdollisesta altistumisestaan. Tällainen ”muu tieto” voi olla esimerkiksi Taysin Twitterissä, Facebookissa ja tays.fi:ssa julkaisema tiedote altistumisen mahdollisuudesta jossain paikassa.

Toimien hyötyä seurataan

Testausstrategian muutos tehdään hallitusti ja asteittain seuraten jatkuvasti testauskapasiteetin riittävyyttä, vastausviivettä sekä eri ryhmien testaamisen vaikutusta epidemianhallintaan. Toimia, joista ei ole osoitettavaa hyötyä epidemianhallinnassa, ei ole perusteltua jatkaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 10.2.2021 kansallisen testausstrategian päivityksen. Se perustuu edelleen keväästä 2020 voimassa olleeseen testaa-jäljitä-eristä-hoida -malliin. Keskeisintä on turvata oireisten henkilöiden testaaminen ja tähän tarvittava testauskapasiteetti.