Julkaistu 18.5.2016

Pirkanmaan suurimman rakennushankkeen peruskivi muurataan

Pirkanmaan tämän hetken suurin rakennushanke eli Taysin etupihan rakentaminen on edennyt myötätuulessa. 24. toukokuuta on etupihan peruskiven muurauksen aika. Maarakennusvaihe on käytännössä ohi, ja ensimmäisten rakennusten perustukset kohoavat työmaalla hyvää vauhtia.

Vuoden 2015 elokuussa alkanut etupihan rakentaminen on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin historian suurin rakennushanke Tays Keskussairaalan valmistumisen jälkeen. Myös rakennusyhtiö SRV:lle etupihahanke on kaikkien aikojen suurin rakenteilla oleva projektinjohtourakointihanke, jossa yhtiö ei itse toimi rahoittajana.

Investointina etupihahanke on esimerkiksi Tampereen Rantatunnelia suurempi. Hanke tuo työtä Pirkanmaalle suoraan ja välillisesti yli 3000 henkilötyövuoden verran.

Potilaan parhaaksi

Etupihan rakentaminen poikkeaa monista rakennushankkeista erityisesti suunnittelun osalta. Rakentamista edelsi vuosien huolellinen suunnittelu, joka lähti liikkeelle käytännön toiminnan tarpeista. Aivan ensiksi mietittiin tiloihin sijoittuvia toimintoja, potilaiden tarpeita ja terveydenhuollon tulevaisuuden kehityssuuntia.

- Näin laajamittaista toiminnallista suunnittelua ei muissa vastaavissa hankkeissa ole aiemmin tehty, sanoo Taysin kehitysjohtaja Isto Nordback.

Potilashoitoa tekevä henkilökunta on osallistunut suunnitteluun alkumetreiltä asti. Apuna on käytetty esimerkiksi virtuaalitodellisuuslaitteistoa, jonka avulla henkilöstö on päässyt tutustumaan pohjapiirrosten kolmiulotteisiin mallinnuksiin.

Elämän alku -keskus ja huipputeknologiaa

Taysin etupihalle rakennetaan kolme uutta rakennusta ja maanalainen pysäköintihalli. N-rakennuksen työt ovat pisimmällä, ja se valmistuu noin kahden vuoden kuluttua. Sinne sijoittuvat Tays Sydänsairaalan tilat. Vastedes lähes kaikki sydänpotilaan palvelut ja hoito sekä viimeisin lääketieteellinen osaaminen löytyvät saman katon alta.

Rakennuksista kookkain eli D otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa, ja sinne sijoittuu useita eri yksikköjä. Rakennus tietää parannuksia esimerkiksi perheiden viihtyvyyteen. Raskauksien, synnytysten ja vastasyntyneiden hoito sijaitsevat lähekkäin. Ne muodostavat Elämän alku -keskuksen, jossa vauva perheineen saa pysyä yhdessä siinäkin tapauksessa, että vastasyntynyt tarvitsee sairaalahoitoa.

D:hen sijoittuva uusi toimenpideradiologian yksikkö yhdistää verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian osaamisen yhteen paikkaan. Kyseessä on ainutlaatuinen uusi toimintamalli ja yksikkö Pohjoismaissa. Huipputeknologian avulla monia toimenpiteitä voidaan tehdä suonensisäisesti, jolloin potilaalle raskaita leikkaustoimenpiteitä voidaan vähentää.

Uusi rakennus saattaa myös yhteen tällä hetkellä erillään sijaitsevat tuki- ja liikuntaelinsairauksien poliklinikan, osastot ja leikkausyksikön.

Enemmän tilaa läheisille

L-rakennukseen keskittyvät lähes kaikki lasten ja nuorten palvelut, ja siellä voidaan hoitaa sekä fyysiset sairaudet että psyykkiset ongelmat niin avohoitona kuin tarvittaessa osastollakin. Uudet tilat antavat perheille mahdollisuuden osallistua entistä kokonaisvaltaisemmin lapsen ja nuoren hoitoon, kun läheisille on enemmän tilaa.

Merkittävä uudistus on, että toistaiseksi Pitkäniemen sairaalassa tapahtuva nuorisopsykiatrian osastohoito siirtyy Keskussairaalaan. Uudistuksen myötä tutut avohoidon työntekijät voivat hoitaa nuorta myös osastojakson aikana. 

Rakentaminen on yhteistyötä

Taysin etupiha edustaa vaativaa erikoisrakentamista.

- Hankkeessa on tavallista laajempi urakkasisältö, sillä vastaamme rakennustekniikan lisäksi myös talotekniikasta. Se edellyttää laajaa sairaalarakentamisen ja sairaalatekniikan osaamista myös SRV:n projektihenkilöstöltä, sillä talo- ja sairaalatekniikan määrä sekä niiden yhteensovittaminen koko rakennushankkeen aikatauluun vaatii tavanomaista enemmän ennakkosuunnittelua, sanoo projektijohtaja Saku Kosonen SRV:ltä.

Tärkeä seikka rakentamisessa on myös työturvallisuuden ja ympäristövaikutusten huomioiminen. Työt työmaalla ovat sujuneet turvallisesti, ja turvallisuuteen sekä ympäristövaikutuksiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota.

- Hyvänä kanavana ja apuvälineenä ympäristövaikutusten huomioinnissa ovat toimineet työmaan omat www-sivut, Kosonen sanoo.

Lue lisää:
Tutustu Taysin uudistamiseen ja lue lisää etupihahankkeesta täältä.