Julkaistu 25.9.2017

Potilaiden vanhat näytteet biopankkiin

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri siirtää vanhoja patologian ja genetiikan diagnostisia näytekokoelmia ja niihin liittyviä tietoja Tampereen Biopankkiin. Siirto koskee noin 400 000 henkilön niin sanottuja vanhoja näytteitä, jotka on otettu hoidon tai tutkimuksen yhteydessä ennen biopankkilain voimaantuloa 1.9.2013.

Näytteet on otettu pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien julkisen terveydenhuollon organisaatioiden toiminnassa. Valtaosa näytteistä on otettu Tampereen yliopistollisen sairaalan eli Taysin sekä Pikonlinnan, Pitkäniemen, Mäntän, Vammalan ja Valkeakosken sairaaloiden sekä Tampereen kaupungin eri yksiköiden, kuten Hatanpään ja Rauhaniemen sairaaloiden potilailta. Osa näytteistä on otettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveyskeskuksissa. Näyteaineisto sisältää myös jonkin verran muissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä otettuja näytteitä.

Näytteiden ja tietojen siirrosta tiedotetaan syyskuun 2017 aikana julkisella tiedotteella eri tiedotusvälineissä. Henkilöillä, joita siirto koskee, on tiedonannon julkaisemisesta 60 päivää aikaa kieltää siirto biopankkiin. Biopankkikellon voi tehdä myös myöhemmin, jolloin jo siirrettyjä näytteitä ja tietoja ei luovuteta enää uusiin tutkimuksiin. Kiellon tekeminen ei vaikuta hoitoon eikä siitä aiheudu muitakaan kielteisiä seuraamuksia.

Näytteitä tutkimukseen ja hoitomenetelmien kehittämiseen

Nykyaikainen terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee usein suuria näytekokoelmia. Potilaiden sairauksien selvittämisen ja hoidon yhteydessä otettujen näytteiden siirto biopankkiin edistää merkittävästi lääketieteellistä tutkimusta sekä diagnostiikan ja hoitomenetelmien kehittämistä. Lisäksi näytteiden tutkimuksellinen arvo kasvaa, mitä enemmän näytteisiin on yhdistettävissä tietoja. Näytekokoelman siirrolla pyritään saamaan näytteet ja niihin liittyvät tiedot laajemmin ja sujuvammin tutkijoiden käyttöön. Biopankkitoiminta on lakisääteistä ja viranomaisten valvomaa toimintaa.

Suomen biopankkien ja Helsingin yliopiston kesällä 2017 julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista suhtautuu myönteisesti biopankkitoimintaan.  Tampereen Biopankin johtaja Kimmo Savinaisen mukaan tämä luo erinomaisen pohjan biopankkitoiminnalle.

Jokainen suomalainen voi halutessaan antaa suostumuksen myös tulevien näytteidensä luovuttamisesta biopankkiin. Näytteet voivat olla esimerkiksi hoidon yhteydessä otettavia veri-, virtsa- tai kudosnäytteitä.

– Biopankkinäytteen avulla jokaisella on mahdollisuus auttaa hoitojen ja diagnostiikan kehittämisessä. Toivommekin, että mahdollisimman moni käyttäisi tätä oikeuttaan, Savinainen toteaa.

Suostumuksen antaminen näytteiden luovutukseen on vapaaehtoista, ja näytteet kerätään muun hoidon tai toimenpiteen yhteydessä. Suostumuslomakkeen voi tulostaa Tampereen Biopankin verkkosivulta www.tays.fi/biopankki