Julkaistu 3.11.2022

Potilas näkee nyt Omakannasta entistä paremmin tietoa syöpähoidoistaan

Hoitotyön kirjaamiseen on tullut Taysissa uudistuksia, joiden myötä potilas saa entistä enemmän tietoa hoidostaan Kanta-palveluiden kautta. Samassa yhteydessä tiedonvälitys myös muiden potilasta hoitavien yksiköiden välillä on parantunut.

Uudistus liittyy OMNI360-hoitokertomuksen käyttöönottoon. Uusi järjestelmä tuli Taysissa käyttöön lokakuun alkupuolella.

Potilaan näkökulmasta isoin muutos on, että potilas pääsee itse katsomaan Omakannasta ajantasaista ja aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa polikliinisten syöpälääkehoito- tai sädehoitokäyntien jälkeen. Polikliinisellä käynnillä tarkoitetaan päiväseltään annettavaa hoitoa, jossa ei jäädä osastolle yöksi.

– Yksittäisestä hoitokerrasta saa nyt aiempaa enemmän tietoa, syövänhoidon ylihoitaja Merja Kaikkonen kiteyttää.

Muutos ei kuitenkaan koske verisyöpiä eli hematologisia sairauksia sairastavia potilaita, sillä näiden kirjaamiseen ei ole tullut potilaalle näkyviä muutoksia.

Parempi tiedonvälitys lisää turvallisuutta

Toinen tärkeä muutos on, että myös muut potilasta hoitavat ammattilaiset näkevät hoitokirjaukset lähes reaaliaikaisesti. Sote-ammattilaisten Kantaan tulee näkyviin, missä kohdassa hoitojaksoa mennään, onko potilaan vointi muuttunut tai onko ilmennyt akuutteja sivuvaikutuksia.

– Aiemmin tieto on välittynyt vain niihin organisaatioihin, joilla on sama potilastietojärjestelmä. Nyt muutkin paikat, joihin potilas saattaa hakeutua hoitoon, saavat ajantasaista tietoa hoidon etenemisestä, sädehoidon osastonhoitaja Milla Lamminperä sanoo.

– Tätä kautta parannamme turvallisuutta ja potilaan hoitoa.

Omakantaan kirjaukset jokaisesta hoitokerrasta

Muutos näkyy selvästi esimerkiksi sädehoitoa saavan potilaan Omakannassa. Ennen uudistusta potilas sai hoitojakson päätteeksi yhden yhteenvedon koko jaksosta. Nyt kirjaukset tehdään jokaisen käynnin jälkeen, ja potilas näkee ne Omakannasta lähes viiveettä.

Kirjaukset tehdään mahdollisimman selkokielisesti, mutta joukossa on myös sädehoitoon liittyviä teknisiä termejä, jotka eivät välttämättä avaudu tavalliselle kansalaiselle. Tällainen informaatio onkin suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille.

Omakannassa näkyvissä kirjauksissa ei ole sellaisia asioita, joihin potilaan tarvitsee reagoida ainakaan välittömästi. Jos jokin asia jää mietityttämään, siitä voi huoletta kysyä seuraavalla käyntikerralla.

Jos Omakannan teksteissä havaitsee selkeitä asiavirheitä, niistä kannattaa olla yhteydessä hoitavaan yksikköön.