Julkaistu 2.6.2017

Potilastietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on sisäisessä verkossa käytössään verkkolevyasema, jonne on tallennettu tietoa, jota ei ole mahdollista kirjata varsinaiseen potilastietojärjestelmään.

Tällaista tietoa on esimerkiksi moniammatillisessa työssä syntyvät valmistelutekstit, joiden pohjalta koostetun tekstin yksi terveydenhuollon ammattilainen vie varsinaiseen potilastietojärjestelmään.

Tämän julkisuudessa esillä olleen P-aseman käyttöoikeudet on rajattu kunkin työntekijän työtehtävien mukaisesti. Kaikilla tietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Laki edellyttää potilastietojen tallennusjärjestelmiltä lokitietojen saatavuutta. Lokitiedoilla tarkoitetaan automaattisesti tallentuvaa käsittelyhistoriaa, jonka perusteella nähdään aikajärjestyksessä tietojärjestelmän tapahtumat ja käyttäjät. P-asemalla ei ole riittävää lokijärjestelmää, minkä vuoksi sairaanhoitopiiri on valmistellut P-aseman korvaamista tietojärjestelmällä aluehallintoviraston edellytysten mukaisesti. P-aseman käytöstä luovutaan kaikissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa vuoden loppuun mennessä.

Varsinaisesta sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmästä on lokitiedot asianmukaisesti saatavissa.