Julkaistu 28.6.2019

Psykiatriset DBS-potilaat kutsutaan kontrollikäynnille

Tays kutsuu elokuussa ylimääräiselle kontrollikäynnille kaikkiaan 14 sellaista potilasta, joille on vuosina 2010-2018 asennettu psykiatrisen sairauden hoitoa varten aivojen sähköinen stimulaattorilaite (DBS eli deep brain stimulation). Käynnin tarkoituksena on selvittää hoidosta saatu hyöty sekä käydä potilaan kanssa läpi leikkaukseen ja potilaalle asennettuun laitteeseen liittyvät yksityiskohdat. Käynti on potilaalle kokonaan ilmainen, ja kutsu lähetetään henkilökohtaisesti jokaiselle kotiin.

Käynnin taustalla on Valviran kanssa sovittu menettelytapa tilanteessa, jossa osalle pakko-oireisista ja masentuneista potilaista on asennettu kolmesta laitevaihtoehdosta se laitemalli, jolla ei ole terveydenhuollon CE-merkintää nimenomaan psykiatrisen sairauden hoitoon. Laitteella on sen sijaan merkintä neurologisen sairauden hoitoa varten. Syväaivostimulaatiolaitteita käytetään laajasti ympäri maailmaa esimerkiksi Parkinsonin taudin tai epilepsian hoitoon.

Taysin tämänhetkisen tiedon mukaan kaikki laitteen saaneet psykiatriset potilaat ovat hyötyneet syväaivostimulaattorista.

Yleinen hoitomuoto neurologisten sairauksien hoidossa

Aivojen syvien osien sähköinen stimulaatio on hoitomenetelmä, jossa aivojen syviin tumakkeisiin asennetaan sähköjohdot eli elektrodit, joiden kautta aivoihin voidaan johtaa sähköimpulsseja. DBS-hoidon vaikutusmekanismi on monitahoinen. Neurologisten sairauksien ohella siitä arvioidaan tulevan hoitomuoto monille vaikeahoitoisille psykiatrisille potilaille, joita ei muiden hoitomuotojen avulla ole voitu auttaa.

DBS-laitteistoja myy Suomessa kolme laitevalmistajaa ja kaikilla niillä on CE-merkintä yleisimmissä indikaatioissa. Ainoastaan yhdellä laitevalmistajalla on viranomaisten myöntämä CE-merkintä psykiatrisella indikaatiolla.