Julkaistu 7.5.2020

Puolison tai tukihenkilön läsnäolon rajoitukset raskaus- ja synnytysyksiköissä jatkuvat toistaiseksi

Suomen kaikki yliopistolliset sairaalat ovat synnyttäjiä, vastasyntyneitä ja henkilökuntaa koronavirustartunnalta suojatakseen päättäneet jatkaa rajoituksia, jotka koskevat puolison tai tukihenkilön läsnäoloa raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan hoidossa. Päätöstä arvioidaan tilanteen edetessä uudelleen.

Katso voimassa olevat ohjeet täältä: Ohje puolison läsnäolosta koronavirusepidemian aikana

Suomen hallitus ilmoitti 4.5.2020 purkavansa koronapandemiaan liittyviä rajoituksia asteittain. Rajoitusten purku ei koskenut sairaaloissa vierailevia.

Suomen yliopistosairaaloiden synnytyslääkäreiden esimiehet ovat selvittäneet tukihenkilöihin liittyvää tilannetta infektiolääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa 6.5.2020, koska perhekeskeisyys on keskeinen toimintaa ohjaava arvo synnytyssairaaloissa.

Tukihenkilöä koskevat rajoitukset säilytetään toistaiseksi ennallaan kaikissa yliopistosairaaloissa infektio- ja muiden asiantuntijoiden suosituksesta. Päätökseen vaikuttivat nämä seikat:

  • Koronavirusinfektioon liittyvän tartuttavuusluvun oletetaan kasvavan yhteiskunnassa tapahtuvien rajoitusten purkamisten vuoksi, ja perheiden ja vastasyntyneiden turvallinen hoito sekä henkilökunnan suojaaminen on taattava.
  • Sairaaloissa varaudutaan edelleen infektiohuippuun, ja tilamuutosten vuoksi tilojen väljentäminen ei onnistu osastoilla, joissa hoidetaan raskaana olevia ja synnyttäneitä äitejä.
  • Synnytysten hoitoon koulutettua henkilökuntaa ei ole reservissä, joten sairaaloiden on pystyttävä takaamaan raskauden ajan ja synnytysten turvallinen hoito.
  • Koronavirusinfektion pikatestauskapasiteetti ei riitä jokaisen synnyttäjän, henkilökunnan sekä tukihenkilöiden testaukseen. Koronavirusinfektion rutiinitestin vastauksen saantiin menee 24 tuntia, joten se ei sovellu synnyttäjien ja tukihenkilöiden testaukseen aikaviiveen vuoksi. Tukihenkilöiden lapsivuodeosastovierailuja ajatellen ongelmana on se, että testivastauksen katsotaan olevan luotettava vain yhden vuorokauden ajan. Lisäksi testin luotettavuutta heikentävät väärät negatiiviset tulokset.
  • Suojavarusteiden oikea kohdentaminen on olennaista varastojen rajallisuuden vuoksi, eikä suuren suojavarustemäärän ohjaaminen vierailijoille ei ole tässä vaiheessa mahdollista.

Digitaaliset välineet apuna yhteydenpidossa

Huhtikuun alussa alkaneiden tukihenkilörajoitusten alkamisen jälkeen perhekeskeisyyteen on panostettu erilaisten digitaalisten laitteiden avulla. Puolisot ja tukihenkilöt ovat olleet mukana poliklinikoilla ja osastoilla digisovellusten avulla. Henkilökunta on kaikissa mahdollisissa tilanteissa joustanut osastosiirroissa siten, että vanhempien yhteinen hetki synnytyksen jälkeen on ollut mahdollisimman pitkä.

Potilaspalaute on rajoitusten aikana säilynyt erinomaisena. Erityiskiitokset perheille ja henkilökunnalle! Olemme synnytyssairaaloissa perheitä varten ja teemme kaikkemme turvallisen synnytyksen takaamiseksi.

Tilannetta arvioidaan uudelleen viimeistään toukokuun 2020 lopussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri noudattaa yliopistosairaaloiden yhtenäistä linjaa tukihenkilörajoituksissa raskauden, synnytysten ja synnytyksen jälkeisen hoidon osalta.