Neuvolakäynnit

Äitiysneuvolassa raskautta seuraavat lääkäri ja terveydenhoitaja. Ensimmäinen neuvolakäynti on raskausviikolla 7–11, jotta seuranta- ja seulontatutkimukset voidaan suunnitella oikeaan ajankohtaan. Tämän jälkeen käyntejä on aluksi 4–6 viikon välein, lasketun ajan lähestyessä tiheämmin. Tarvittaessa äiti lähetetään lisätutkimuksiin ja seurantaan Taysiin.

Ensikäynnillä neuvolassa selvitetään äidin yleinen terveydentila, aiempien raskauksien ja synnytysten kulku sekä perheen yleiset elintavat. Lisäksi tutkitaan äidin veriryhmä ja veriryhmävasta-aineet, pieni verenkuva sekä syfiliksen, B-hepatiitin ja hivin vasta-aineet. Tarpeen mukaan tehdään muita laboratoriotutkimuksia.

Lasta odottavia informoidaan vapaaehtoisista sikiön seulontatutkimuksista. Tavallisin niistä on kaiku- eli ultraäänitutkimus, jossa käy yli 95 prosenttia odottavista äideistä.

Määräaikaiset terveystarkastukset

Raskauden aikana on yhteensä kahdeksan määräaikaista terveystarkastusta terveydenhoitajalla tai neuvolalääkärillä, ja tämän lisäksi voidaan tarveharkintaisesti sopia lisäkäyntejä.

Käynneillä seurataan odottajan vointia muun muassa haastatteluin, punnituksin ja verenpainemittauksin. Myös virtsan valkuainen ja glukoosi tarkistetaan useimmilla käynneillä sekä tarvittaessa tutkitaan veren hemoglobiinitaso.

Sikiön kasvua seurataan mittaamalla häpyliitoksen ja kohdunpohjan etäisyys, sf-mitta. Lisäksi terveydenhoitaja tunnustelee kohdun. Raskausviikosta 12 alkaen voidaan yleensä todeta sikiön syke dopplerlaitteella.

Terveydenhoitaja tai lääkäri voi lähettää äidin Taysiin, mikäli raskaudessa ilmenee jotain poikkeavaa.

Tarveharkintaiset lisäkäynnit

Lisäkäyntejä voidaan järjestää joko terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Tyypillisiä aiheita lisäkäynteihin ovat seulontatutkimuksissa todetut poikkeavuudet, äidin sairaudet, perheen lisääntynyt tuen tarve sekä raskauden aikana ilmenevät äidin poikkeavat oireet.

Sikiöseulonnat

Sikiöseulonnoissa huomataan myös esim. keskenmenot, raskauden kesto ja monisikiöraskaudet. Äitiysneuvolan kautta järjestettävillä sikiöseulonnoilla seulotaan yleisimpiä kromosomipoikkeavuuksia ja rakenteellisia kehityshäiriöitä. Osallistuminen tutkimuksiin on täysin vapaaehtoista ja äidillä on oikeus muuttaa mieltään missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.

Kromosomipoikkeavuuksien yhdistelmäseulonta sisältää raskausviikolla 9–11+5 otetun verinäytteen ja sikiön niskaturvotuksen mittauksen raskausviikolla 11–13+5. Jos yhdistelmäseulonnan perusteella epäillään sikiön poikkeavuutta, raskaana oleva saa halutessaan lähetteen jatkotutkimuksiin Taysiin.

Rakenneultraäänitutkimus tehdään seulontayksikössä perheen valinnan perusteella joko 18–22 raskausviikolla tai 24 raskausviikon jälkeen.

Taysin ja neuvolan yhteistyö

Neuvola ja Tays toimivat tiiviissä yhteistyössä. Neuvola lähettää äidin tarvittaessa Taysiin tutkimuksiin ja hoitoon, ja Taysin potilaskertomusmerkinnät välittyvät takaisin neuvolaan, ellei äiti tätä erityisesti kiellä.

Toisinaan raskausongelmia hoidetaan yhteistyössä siten, että Taysissa määritetään hoitolinjat ja neuvolassa toteutetaan ainakin osa tarpeellisesta seurannasta.

Sähköinen äitiyskortti

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen äitiyskortin. Uudistuksen myötä kaikilla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnilla on mahdollisuus ottaa sähköinen palvelu käyttöön äitiysneuvoloissaan.

Käytännössä sähköinen äitiyskortti on digitaalinen versio tutusta pahvisesta neuvolakortista. Sähköisen palvelun ansiosta tiedonkulku äitiysneuvolan ja synnytyssairaalan välillä sujuvoituu ja nopeutuu. Sähköiseen äitiyskorttiin tulevat automaattisesti kaikki äitiyshuollon kirjaukset raskauden esitiedoista synnytyksen jälkitarkastukseen saakka.

iPana Äitiys – sähköisen äitiyskortin kirjautumissivu