Osastohoito raskausaikana

Hoidamme Taysin synnytysvuodeosastolla äitejä, jotka tarvitsevat sairaalaseurantaa jonkin raskaudessa ilmenneen ongelman vuoksi. Yleisimpiä syitä ovat raskausmyrkytys, verenvuoto tai uhkaava ennenaikainen synnytys. Myös sikiön vointi tai äidin perussairaus voivat vaatia osastohoitoa.

Useimmiten potilas siirtyy osastohoitoon äitiyspoliklinikalta tai naistentauti- ja synnytyspäivystyksestä. Osa äideistä tulee myös suunnitellusti osastolle esimerkiksi synnytyksen käynnistykseen.

Tutkimukset ja hoito osastolla

Osastonlääkäri arvioi jokaisen potilaan hoidon tarpeen ja ottaa kantaa potilaan hoitosuunnitelmaan päivittäin. Lääkärit eivät kierrä potilashuoneissa haastattelemassa ja tutkimassa potilaita vaan kutsumme potilaan tarvittaessa lääkärin tutkimushuoneeseen.

Kätilö ja lääkäri toimivat osastolla työparina. Kätilö tiedottaa lääkäriä potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista ja tutkimustuloksista sekä konsultoi lääkäriä hoidon suhteen.

Pitkään osastohoidossa olevilla potilailla on mahdollisuus päästä kotilomalle, jos sairauden tila sen sallii. Joskus potilas voi myös yöpyä potilashotellissa ja käydä osastolla tutkimuksissa ja hoidoissa.

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Kaisa Korhonen
Osastonhoitaja Riitta Saarela