Synnytyspelko

Taysin äitiyspoliklinikalla toimii niin sanottu pelkopoliklinikka, jossa synnyttäjällä on mahdollisuus keskustella synnytykseen liittyvistä peloista. Potilas ohjataan lähetteen perusteella joko äitiyspoliklinikan lääkärin tai pelkopoliklinikan asiantuntijakätilön vastaanotolle.

Lähetteen Äitiyspoliklinikalle neuvolasta voi tehdä jo keskiraskaudessa. Pelon taustoista riippuen synnytyspelkoa voidaan käsitellä poliklinikalla 24–28 raskausviikosta alkaen tai tarvittaessa aiemmin.

Pelkopoliklinikalla

Terveyskylän sivulle

Äitiyspoliklinikan pelkopoliklinikalla työskentelee synnytyksen hoidon asiantuntijakätilöitä. Synnyttäjällä on mahdollisuus keskustella kätilön kanssa synnytykseen liittyvistä peloista. Uudelleensynnyttäjä voi käydä läpi aiempaan synnytykseen liittyviä pelkojaan.

Tavoitteena on mahdollistaa pelkäävälle äidille myönteisen synnytyskokemus käsittelemällä hänen pelkojaan ja antamalla realistista tietoa synnytyksestä ja kivunlievityksestä.

Tarvittaessa kätilö varaa ajan lääkärin vastaanotolle noin 36–37. raskausviikolle. Tällä lääkärikäynnillä tehdään päätökset tulevan synnytyksen tavasta.

Pelkopoliklinikalla kätilön vastaanotolle on varattu aikaa noin 45 minuuttia. Äitiyspoliklinikan kätilöt ja lääkärit keskustelevat tarvittaessa potilaiden kanssa synnytykseen liittyvistä peloista myös tavallisella äitiyspoliklinikkakäynnillä.

Äitiyspoliklinikan tiloissa toimii myös ryhmämuotoista ohjausta. Näihin hakeudutaan neuvolan lähetteellä.

Nuppu-ryhmä on tarkoitettu ensisynnyttäjille, jotka tarvitsevat synnytyspelkonsa käsittelyä myös synnytyssairaalassa.

Tapaat Nupussa joka käynnillä kätilön ja toisella käyntikerralla mukana on myös synnytyslääkäri. Tuolloin myös puoliso on tervetullut. Jokaisella käynnillä on oma teemansa ja kahdessa viimeisessä tapaamisessa tehdään myös suggestiorentoutusharjoitus.

Ryhmässä voit keskustella mieltä askarruttavista asioista sekä kätilön että lääkärin kanssa ja saat vertaistukea.

Ryhmän luottamuksellisen luonteen vuoksi kaikkiin tapaamiskertoihin tulisi sitoutua. Korvaavia aikoja ei ole mahdollisuutta järjestää.

Ennen ensimmäistä ryhmäkäyntiä täytä iPanan synnytyspelkokysely.

PIRPE (pienryhmä synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille) on tarkoitettu ensisynnyttäjille, jotka tarvitsevat lisätukea synnytyspelkonsa käsittelyyn synnytyssairaalassa.

Kätilön ohjaamaan ryhmäkäyntiin on varattu aikaa 2 tuntia ja halutessaan myös puoliso voi osallistua käynnille. Ryhmässä on mukana 5 synnyttäjää (+ mahdolliset puolisot). Ryhmä kokoontuu yhden kerran.

Ryhmässä voit keskustella mieltä askarruttavista asioista ja saat vertaistukea, sekä tietoa synnytyksen käynnistymisestä, sen eri vaiheista, kivunlievityksistä yms. asioista.

Ennen ryhmäkäyntiä täytä iPanan synnytyspelkokysely.

Vastuuhenkilö

Osastonylilääkäri Kati Tihtonen