Synnytyspelko

Taysin äitiyspoliklinikalla toimii niin sanottu pelkopoliklinikka, jossa synnyttäjällä on mahdollisuus keskustella synnytykseen liittyvistä peloista. Potilas ohjataan lähetteen perusteella joko äitiyspoliklinikan lääkärin tai pelkopoliklinikan asiantuntijakätilön vastaanotolle.

Sopiva ajankohta synnytyspelon käsittelemiseksi äitiyspoliklinikalla on 30. raskausviikko.

Pelkopoliklinikalla

Äitiyspoliklinikan pelkopoliklinikalla työskentelee synnytyksen hoidon asiantuntijakätilöitä. Synnyttäjällä on mahdollisuus keskustella kätilön kanssa synnytykseen liittyvistä peloista. Uudelleensynnyttäjä voi käydä läpi aiempaan synnytykseen liittyviä pelkojaan.

Tavoitteena on mahdollistaa pelkäävälle äidille myönteisen synnytyskokemus käsittelemällä hänen pelkojaan ja antamalla realistista tietoa synnytyksestä ja kivunlievityksestä.

Tarvittaessa kätilö varaa ajan lääkärin vastaanotolle noin 36–37. raskausviikolle. Tällä lääkärikäynnillä tehdään päätökset tulevan synnytyksen tavasta.

Pelkopoliklinikalla kätilön vastaanotolle on varattu aikaa noin 45 minuuttia. Äitiyspoliklinikan kätilöt ja lääkärit keskustelevat tarvittaessa potilaiden kanssa synnytykseen liittyvistä peloista myös tavallisella äitiyspoliklinikkakäynnillä.

Lääkärin vastaanotolla

  • Keskustellaan pelon syistä.
  • Selvitetään raskauden tila ja alatiesynnytyksen lääketieteelliset mahdollisuudet.
  • Suunnitellaan synnytystapa yksilöllisesti potilaan tilanteen mukaan.

Vastuuhenkilö

Osastonylilääkäri Kati Tihtonen