Synnytyskokemus

Synnytys on merkittävä tapahtuma naisen elämässä. Äiti muistaa hyvin menneen synnytyksen koko loppuelämänsä ja kokemus antaa luottamista lapsen kanssa elämiseen. Silloin, kun synnytys jättää ikävän muistikuvan, vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja saattavat vahingoittaa perheeksi kasvua ja johtaa monenlaisiin ongelmiin.

Suurin osa äideistä voi synnytyksen jälkeen erittäin hyvin. On kuitenkin äitejä, joita synnytys jää vaivaamaan. Synnytyksen aiheuttamasta traumaattisesta stressireaktiosta kärsii kaksi prosenttia synnyttäjistä.

Synnytyksestä aiheutunut trauma ei välttämättä parane itsestään, ja traumatisoitunut äiti ei aina hakeudu avun piiriin. Synnytyskokemuksella saattaa olla vaikutusta parisuhteeseen, vauvan ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen ja koko elämään. Usein aiempi huono synnytyskokemus aktivoituu uuden raskauden myötä, tai uutta raskautta ei haluta edes suunnitella aiempien negatiivisten kokemusten vuoksi. Mikäli tällainen äiti saa apua ajoissa, voidaan estää trauman syntyminen.

Taysissa olemme kartoittaneet synnyttäneiden äitien kokemusta vierihoito-osastolla ja Perheonnessa vuodesta 2015. Mittauksen tarkoituksena on kerätä tietoa synnyttäjien synnytyskokemuksesta ja tarjota keskusteluapua niille, jotka ovat antaneet matalan arvion synnytyskokemuksestaan. Tavoitteena on estää äidin traumatisoituminen.

Synnytyskokemusta arvioidaan kysymällä synnyttäjän omaa sen hetkistä kokonaiskäsitystä synnytyksestä asteikolla 0 - 10. Mikäli kokemus on ollut keskimääräistä huonompi (alle 4), synnytystä hoitanut kätilö tai pelkopoliklinikan kätilö ottaa yhteyttä äitiin noin kuukauden kuluessa synnytyksestä. Mikäli kokemus on erittäin negatiivinen (kokemus asteikolla 0–1), lääkäri käy äidin kanssa synnytystä läpi ja samalla tarjotaan jatkoseurannan mahdollisuutta.

Kaikille synnyttäneille äideille tarjotaan myös mahdollisuutta ottaa yhteyttä synnytykseen liittyvissä asioissa sähköpostitse osoitteessa synnytyssalikatilot(at)pshp.fi.

Synnytyskokemuslomakkeen palauttaa noin 80 prosenttia synnyttäjistä. Näistä 84 prosenttia on kokenut synnytyksensä hyväksi tai erittäin hyväksi. Yksi prosentti on kokenut synnytyksensä erittäin negatiiviseksi.