Odottajan hoitopolku

NeuvolakäynnitNeuvolakäynnit

Ensimmäinen neuvolakäynti on raskausviikolla 7–11, jotta seuranta- ja seulontatutkimukset voidaan suunnitella oikeaan ajankohtaan. Lue lisää neuvolaseurannasta.

SikiöseulonnatSikiöseulonnat

Sikiöseulonnoilla seulotaan yleisimpiä kromosomipoikkeavuuksia ja rakenteellisia kehityshäiriöitä. Niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Halutessasi saat lähetteen sikiöseulontaan äitiysneuvolasta. Lue lisää seulonnoista.

Lähete TaysiinLähete Taysiin

Terveydenhoitaja tai lääkäri voi lähettää odottavan äidin Taysiin, mikäli

  • äidin perussairaus edellyttää seurantaa erikoissairaanhoidossa
  • raskaudessa ilmenee jotain poikkeavaa
  • sikilöseulonnan perusteella epäillään sikiön poikkeavuutta.

Kutsu äitiyspoliklinikalleKutsu äitiyspoliklinikalle

Saat kutsukirjeen äitiyspoliklinikalle viikon sisällä siitä, kun sinusta on tullut lähete Taysiin. Sinut voidaan kutsua myös puhelimitse yhtä tai muutamaa päivää ennen suunniteltua vastaanottoa, esimerkiksi kun laskettu aika on ylitetty. Jos sinun pitää ennen vastaanottoa käydä laboratoriokokeissa, siitä on ohjeet kutsukirjeessä.

Vastaanotto äitiyspoliklinikallaVastaanotto äitiyspoliklinikalla

Äitiyspoliklinikalla kätilö ja lääkäri tutkivat ja arvioivat tilannettasi. Lue lisää tutkimuksista ja seurannasta äitiyspoliklinikalla.

NeuvolaseurantaNeuvolaseuranta

Raskauden aikana on yleensä kahdeksan määräaikaista terveystarkastusta terveydenhoitajalla tai neuvolalääkärillä. Sen lisäksi voidaan tarpeen mukaan sopia lisäkäyntejä.

Toisinaan raskausongelmia hoidetaan yhteistyössä siten, että Taysissa määritetään hoitolinjat ja neuvolassa toteutetaan ainakin osa tarpeellisesta seurannasta.

pp_koti.gifSynnytyksen käynnistyminen

Synnytys voi käynnistyä supistuksilla tai lapsivedenmenolla. Supistusten tihenemistä ja voimistumista voi yleensä odottaa rauhassa kotona. Mikäli lapsivesi menee, kannattaa soittaa synnytysyksikköön.

SynnytysSynnytys

Kun synnytys on käynnissä, siirrytään synnytyshuoneeseen. Lue lisää alatiesynnytyksestä ja keisarileikkauksesta.

Osastohoito synnytyksen jälkeenOsastohoito

Synnytyksen jälkeen voit olla vauvan kanssa vierihoito-osastolla tai potilashotellissa. Joissakin tilanteissa vauva tarvitsee hoitoa vastasyntyneiden yksikössä, jolloin myös äitiä hoidetaan vauvan kanssa samassa huoneessa. Lue lisää hoidosta synnytyksen jälkeen.

Vauvan lääkärintarkastusVauvan lääkärintarkastus

Aina ennen kotiutumista lastenlääkäri tarkastaa vauvan. Vauva voi kotiutuessanne myös jäädä vielä äiti-vauvapoliklinikan seurantaan. Lue lisää kotiutumisesta.

Äiti-vauvapoliklinikkaÄiti-vauvapoliklinikka

Äiti-vauvapoliklinikalla hoidetaan vastasyntyneitä vauvoja, jotka tarvitsevat kotiutumisen jälkeen jatkoseurantaa.

Terveydenhoitajan kotikäyntiTerveydenhoitajan kotikäynti

Kotiuduttuanne voit ottaa yhteyttä neuvolaan ja sopia terveydenhoitajan kotikäynnistä.

pp_terveyskeskus_neuvola__end.gifNeuvolaseuranta

Äitiysneuvolaseuranta päättyy jälkitarkastukseen. Lastenneuvolaseuranta jatkuu kouluikään saakka.